fbpx

Wyszukiwarka

CIT 2020 oraz inne wybrane zagadnienia w podatku dochodowym od osób prawnych z uwzględnieniem regulacji podatkowych związanych z COVID-19 - szkolenie on-line

 • Kategoria: SZKOLENIA ON-LINE
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 04-08-2020
 • Koniec zapisów: 04-08-2020
 • Wykładowcy: Gniłka Aleksander

Program


Wykładowca: Aleksander Gniłka - doradca podatkowy

Program kursu - 6 godzin wykładowych:
 1. Ulga na złe długi w podatku dochodowym od osób prawnych w 2020r. (warunki zastosowania, moment uwzględnienia w rozliczeniu podatkowym, wyłączenia zastosowania)
 2. Wyłączenie z kosztów podatkowych wydatków ponoszonych na rachunek spoza białej listy oraz z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności
 3. Mały podatnik i obniżona stawka CIT w 2020r.
 4. Podatek u źródła - kluczowe nowe regulacje od 2020 r. (m.in. nowa rola płatnika, odpowiedzialność płatnika, kopie certyfikatów rezydencji podatkowych)
 5. Finansowanie wewnętrzne podatnika CIT, a koszty podatkowe w 2020r.
 6. Możliwość szybszego rozliczenia starty podatkowej począwszy od 2020r.
 7. Zasady rozliczania samochodów osobowych w działalności gospodarczej z uwzględnieniem objaśnień podatkowych z 9 kwietnia 2020r.
 8. Ceny transferowe (uproszczenia i wyłączenia)
 9. Zmiany w CIT związane z COVID-19 dotyczące m.in. :
  • możliwości rozliczenia straty za 2020 w roku poprzednim;
  • możliwości odliczenia od podstawy podatkowania darowizn na przeciwdziałanie COVID-19;
  • przedłużonego termin zapłaty podatku od przychodów z budynków;
  • możliwości rezygnacji z metody uproszczonej wpłacania zaliczek;
  • jednorazowej amortyzacji środków trwałych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;
  • czasowego zawieszenia przepisów dotyczących ulgi na złe długi przez dłużników;
  • przedłużenia terminu na złożenie zawiadomienia ZAW-NR
  • inne zmiany związane z COVID-19 w tym wydłużony termin na sporządzenie deklaracji CIT oraz termin zapłaty podatku z niego wynikającego; wydłużony termin na sporządzenie informacji podatkowych IFT-2/2R, informacji o cenach transferowych.
 10. Inne wybrane zagadnienia
 11. Pytania uczestników

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.

Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 6 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:
 • Sesja video I 10.00-11.30
 • Sesja video II 11.45 - 13.15
 • Sesja video III 13.45 – 15.15

Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
240,00
(dla członków Stowarzyszenia – 205,00 zł).

Back to top