fbpx

Wyszukiwarka

JPK_V7 - deklaracja oraz ewidencja VAT w jednym - szkolenie on-line

 • Kategoria: SZKOLENIA ON-LINE
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 28-05-2020
 • Koniec zapisów: 28-05-2020
 • Wykładowcy: Krawczyk Michał

Program

Wykładowca: Michał Krawczyk – specjalista ds. podatków, były pracownik organów administracji skarbowych

Program kursu (6 godzin wykładowych):

A. Nowa deklaracja VAT od kwietnia/lipca 2020 r. – Deklaracja VAT-7(K) oraz struktura JPK_VAT w jednym
 1. Omówienie zawartości struktury JPK_V7M(K)
  1. Od kiedy podatnicy będą dostarczać nową strukturę JPK_V7 od kwietnia 2020 r., a którzy od lipca 2020 r.?
  2. Konstrukcja struktury JPK_V7
   • jedna struktura – dwa dokumenty podatkowe,
   • jakie inne wcześniej dotychczas składane formularze zawiera nowa struktura?
  3. Nowe zasady prowadzenia ewidencji sprzedaży:
   • nowy sposób prezentacji NIP nabywcy,
   • oznaczenia grup towarowo-usługowych,
   • nowe zasady wykazywania raportów fiskalnych oraz faktur do paragonów,
   • specyfika wykazywania dokumentów wewnętrznych,
   • obowiązek oznaczania transakcji objętych obowiązkiem podzielonej płatności,
   • wykazywanie zastosowania szczególnych procedur podatkowych dla poszczególnych dokumentów sprzedaży,
   • VAT marża – specyfika wykazywania w nowej strukturze.
  4. Nowe zasady prowadzenia ewidencji zakupu:
   • oznaczenie niektórych rodzajów nabyć,
   • specyfika wykazywania dokumentów wewnętrznych,
   • obowiązek oznaczania transakcji objętych obowiązkiem podzielonej płatności,
   • obowiązek oznaczania transakcji importu towarów,
   • nowe dane dotyczące zakupów dotyczących sprzedaży VAT marża.
 2. Przykłady praktyczne praz zasady prowadzenia ewidencji VAT w świetle wyjaśnień Ministerstwa Finansów
  • Prezentacja danych nowej struktury JPK_V7 w formie arkusza kalkulacyjnego,
  • Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów odnośnie prezentacji określnych transakcji oraz danych w strukturze JPK
 3. Nowe przepisy w zakresie wystawiania faktur do paragonów od 2020 roku oraz szczegółowe zasady wykazywania w JPK_V7:
  • Faktury do paragonów oraz faktury uproszczone od 2020 r.
   • w jakiej sytuacji można wystawić fakturę do paragonu z NIP nabywcy,
   • faktura do paragonu z NIP – problematyczne sytuacje po stronie nabywcy,
   • sankcje z tytułu wystawienia faktury z NIP do paragonu nie zawierającego NIP,
   • zasady wystawianie faktur do sprzedaży zafiskalizowanej do 31.12.2019 r.
   • sankcje z tytułu odliczenia VAT z faktury z NIP do paragonu nie zawierającego NIP,
   • zasady dokumentowania sprzedaży w przypadku posiadania kasy fiskalnej bez możliwości wprowadzenia NIP,
   • paragon fiskalny jako faktura uproszczona:
    • kiedy paragon może być uznany za fakturę? – najnowsza, kontrowersyjna wykładnia Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Informacji Skarbowej,
    • paragon jako faktura uproszczona – skutki wystawienia faktury do paragonu będącego fakturą uproszczoną – skutki dla sprzedawcy i nabywcy,
    • faktura uproszczona a inne uproszczone dokumenty stanowiące faktury (np. bilety kolejowe).
  • Zasady wykazywane faktury do paragonów w JPK_V7:
   • nowe zasady ewidencjonowania faktur do paragonów,
   • moment wystawienia faktury do paragonu a moment ujęcia w JPK?
   • czy należy wykazywać faktury do paragonów bez NIP?
   • paragon stanowiący fakturę uproszczoną – czy należy wykazywać w JPK jako faktury do paragonów?
   • jakie warunki muszą być spełnione, żeby korzystać z możliwości nie wykazywania faktur uproszczonych w JPK_V7 w okresie od lipca do grudnia 2020 r.
   • zasady wykazywania faktur uproszczonych w JPK_V7 od stycznia 2021 r.
 4. Zasady korygowania JPK_V7M(K),
  • Korekta JPK_V7 zawierającej deklarację oraz ewidencję
   • czy złożenie korekty struktury JPK_V7M oznacza automatycznie jednoczesną korektę deklaracji oraz ewidencji?
   • czy możliwa jest korekta jedynie części deklaracyjnej lub jedynie części ewidencyjnej?
   • w jakiej wersji struktury będą korygowane deklaracje oraz ewidencje za okresy sprzed kwietnia/lipca 2020 r.?
  •  Wprowadzenie terminu złożenia korekty ewidencji JPK w przypadku stwierdzenia błędów lub zmiany danych we własnym zakresie
  • Korekta inicjowana przez organ podatkowy
   • zasady i procedura nakładania kar 500 zł za błędy popełnione w JPK_V7M(K),
   • jakie błędy zagrożone są karą 500 zł?
   • jakie kroki musi wykonać organ podatkowy żeby nałożyć na podatnika karę?
   • czy istnieje procedura zaskarżania nałożonej kary?
 5. JPK_V7 a Prawo karne skarbowe
  • Skutki nie złożenia JPK_V7;
  • Skutki złożenia JPK_V7 po terminie;
  • Nowe skutki złożenia części ewidencyjnej JPK_V7 nierzetelnej lub wadliwej.
B. Prezentowanie różnych zdarzeń w JPK w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów dotyczących JPK_VAT(3), które znajdują zastosowanie dla JPK_V7.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.

Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 6 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:
 • Sesja video I 10.00-11.30
 • Sesja video II 11.45 - 13.15
 • Sesja video III 13.45 – 15.15

Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
240,00
(dla członków Stowarzyszenia – 205,00 zł).

Brak miejsc

Back to top