fbpx

Wyszukiwarka

VAT w obrocie międzynarodowym - szkolenie on-line

 • Kategoria: SZKOLENIA ON-LINE
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 28-08-2020
 • Koniec zapisów: 28-08-2020
 • Wykładowcy: Kayyali Samir

Program

Wykładowca: Samir Kayyali - doradca podatkowy

Program kursu (6 godzin wykładowych):
 1. Podstawowe informacje w zakresie VAT-u w obrocie międzynarodowym:
  • Miejsce dostawy towarów – definicja
  • Miejsce dostawy towarów - rozróżnienie, przykłady
  • Sprzedaż wysyłkowa z terytorium i na terytorium kraju
  • Co to znaczy być podatnikiem VAT z tytułu dokonania transakcji międzynarodowych?
  • VAT-7, VAT-7K, JPK, VAT-UE, zasady wykazania i składania
 2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT):
  • WDT – definicja ogólna, wyłączenia
  • Nietransakcyjne WDT – przemieszczenie towarów własnych
  • Darowizny, działalność reklamowa, a WDT
  • Moment powstania obowiązku podatkowego
  • zaliczki w WDT,
  • podstawa opodatkowania w WDT,
  • warunki stosowania stawki 0% VAT z uwzględnieniem zmian od 2020 r.
 3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT):
  • WNT – definicja,
  • WNT – wyłączenia
  • WNT a status nabywcy
  • Moment powstania obowiązku podatkowego
  • Zaliczki w WNT
  • Rozliczenie WNT w deklaracji VAT
  • Wykazanie WNT po „trzech miesiącach” – obowiązek korekty
  • Przykłady praktyczne
 4. Transakcje łańcuchowe i trójstronne:
  • Czym jest dostawa łańcuchowa
  • Miejsce dostawy
  • Fakturowanie
  • Dostawa ruchoma i nieruchoma
  • Znaczenie Incoterms
  • Procedura trójstronna uproszczona
 5. Opodatkowanie dostawy przez nabywcę towaru
  • nabywca towaru jako podatnik,
  • podstawa opodatkowania,
  • obowiązek podatkowy.
 6. Eksport towarów:
  • pojęcie eksportu towarów,
  • eksport bezpośredni i pośredni,
  • warunki stosowania stawki 0% VAT w eksporcie bezpośrednim i pośrednim,
  • dowody dokonania eksportu towarów,
  • obowiązek podatkowy,
  • zaliczki w eksporcie,
  • podstawa opodatkowania.
 7. Import towarów:
  • sposoby rozliczania importu towarów,
  • podatnik w imporcie towarów,
  • procedura uproszczona w przypadku importu towarów – rozliczanie podatku należnego w deklaracji podatkowej,
  • obowiązek podatkowy VAT,
  • zasady ustalania podstawy opodatkowania.
 8. Świadczenie usług w obrocie zagranicznym:
  • Świadczenie usług poza terytorium kraju
  • Import usług
  • Zasady ogólne oraz szczególne dot. miejsca świadczenia usług
  • Transakcje związane z nieruchomościami
  • Krótkoterminowy najem środków transportu
  • Usługi restauracyjne, cateringowe
  • VAT-7 czy VAT-9M
  • Praktyczne przykłady

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.

Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 6 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:
 • Sesja video I 10.00-11.30
 • Sesja video II 11.45 - 13.15
 • Sesja video III 13.45 – 15.15

Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
240,00
(dla członków Stowarzyszenia – 205,00 zł).

Back to top