fbpx

Wyszukiwarka

VAT w obrocie międzynarodowym – z uwzględnieniem zmian w 2020 r. - szkolenie on-line

  • Kategoria: SZKOLENIA ON-LINE
  • Tryb: szkolenie
  • Termin rozpoczęcia: 07-07-2020
  • Koniec zapisów: 07-07-2020
  • Wykładowcy: Wojewoda Tomasz

Program

Wykładowca: Tomasz Wojewoda - specjalista w zakresie podatków

Program kursu
(6 godzin wykładowych):
  1. Zmiany, od 1 stycznia 2020 r. i projektowane zmiany od 1 lipca 2020 r., w zakresie opodatkowania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (dokumentowanie, warunki stosowania stawki 0%),
  2. Zmiany, od 1 stycznia 2020 r., w zakresie rozliczania międzynarodowych transakcji łańcuchowych (zasady opodatkowania VAT, określenie miejsca dostawy itp., praktyka i orzecznictwo TSUE),
  3. Wpływ umownych warunków dostaw na ustalenie miejsca opodatkowania transakcji łańcuchowych (co oznacza sformułowanie „podmiot organizujący wysyłkę lub transport”),
  4. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne, procedura uproszczona (zasady opodatkowania, dokumentowanie, wymogi formalne faktury, obowiązki sprawozdawcze),
  5. Zmiany, od 1 stycznia 2020 r. i projektowane zmiany od 1 lipca 2020 r., w zakresie zasad opodatkowania VAT - em towarów w procedurze magazynu typu call off Stock,
  6. Wprowadzenie, od 1 lipca 2020 r., uproszczeń w przypadku rozliczania VAT-u należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej,
  7. Zasady potrącania VAT – u naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług oraz nabycia towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem,
  8. Zasady rozliczania importu usług (moment powstania obowiązku podatkowego, zaliczki, podstawa opodatkowania, zasady potrącania podatku naliczonego, rabaty, korekty, kursy walut, zasady dokumentowania itp.),
  9. Import usług i nabycie towarów w Polsce od podmiotu zagranicznego – warunki do potrącenia podatku naliczonego,
  10. Zasady określania miejsca wykonania czynności przy świadczeniu usług w obrocie międzynarodowym,
  11. Zasady rozliczania usług transportowych i spedycyjnych w obrocie międzynarodowym,
  12. Zagraniczne podróże służbowe, usługi niematerialne, reklama, marketing, licencje, prawa autorskie, usługi doradcze i zarządcze, najem, dzierżawa, pośrednictwo, usługi informatyczne, usługi szkoleniowe itp. – zasady rozliczeń w obrocie międzynarodowym,
  13. Import usług związanych z WNT i importem towarów – zasady stosowania stawki 0%,
  14. Szczególne przypadki stosowania stawki 0% (np. usługi związane bezpośrednio z eksportem towarów, usługi transportu międzynarodowego itp.),
  15. Zasady rozliczania usług wykonywanych poza granicami RP (moment powstania obowiązku podatkowego, zaliczki, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut, dokumentowanie itp.),
  16. Nabycie towarów w Polsce od podmiotów zagranicznych, zasady rozliczeń, dokumentowanie,
  17. Określenia miejsca wykonania czynności przy dostawie towarów oraz wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów,
  18. Zasady rozliczania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, moment powstania obowiązku podatkowego, warunki stosowania stawki 0%, dokumentowanie, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut,
  19. Terminy do rozliczania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów,
  20. Opodatkowanie zaliczek przy WDT, WNT i eksporcie towarów,
  21. Zasady dokumentowania wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostawy towarów,
  22. Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie własnych towarów,
  23. Zasady rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, rabaty, niedobory, korekty, kursy walut, itp.),
  24. Zasady potrącenia VAT – u naliczonego przy WNT,
  25. Przypadki, kiedy nie rozlicza się WNT, mimo, że nastąpił przywóz towarów z innego kraju Unii Europejskiej,
  26. Przekazywanie nieodpłatnie towarów poza granice RP - kontrahentom z krajów UE i z krajów trzecich – zasady opodatkowania,
  27. Import oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów otrzymanych nieodpłatnie, w drodze darowizny itp. – zasady opodatkowania,
  28. Straty w środkach trwałych i obrotowych nabytych w drodze WNT lub importu towarów – zasady rozliczeń podatkowych,
  29. Zwroty reklamacyjne towarów z importu lub WNT - zasady rozliczeń podatkowych,
  30. Zasady składania deklaracji oraz informacji podsumowujących przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu i dostawie towarów oraz w przypadku świadczenia usług dla podmiotów zagranicznych,
  31. Szczególne procedury podatkowe w obrocie międzynarodowym: sprzedaż wysyłkowa, nabycie towarów w Polsce od podmiotu zagranicznego itp.
  32. Zasady rozliczania importu towarów z krajów nienależących do UE (moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut, zasady potrącania podatku naliczonego itp.),
  33. Najczęściej występujące problemy praktyczne związane z importem towarów (niedobory, zaniżona wartość celna, zaniżona stawka podatku VAT, zawyżona kwota podatku VAT, powrotny przywóz towarów, zwolnienia itp.),
  34. Zasady rozliczania eksportu towarów do krajów nienależących do UE (moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut, eksport bezpośredni i pośredni, warunki stosowania stawki 0% itp.),
  35. Zasady dokumentowania eksportu i importu towarów,
  36. Terminy i zasady potrącania podatku naliczonego,
  37. Przypadki, w których podatnik nie może pomniejszyć podatku należnego o podatek naliczony,
  38. Pozostałe zagadnienia,
  39. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.

Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
  • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
  • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 6 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:
  • Sesja video I 10.00-11.30
  • Sesja video II 11.45 - 13.15
  • Sesja video III 13.45 – 15.15

Wymagania techniczne
  • komputer z kamerą i głośnikiem,
  • stabilny dostęp do Internetu

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
240,00
(dla członków Stowarzyszenia – 205,00 zł).

Back to top