fbpx

Wyszukiwarka

Płace w skrócie - szkolenie on-line

Pozostałe terminy

 • Zobacz 26-11-2020: szkolenie

Program

Wykładowca: Monika Jędrzejkowska - specjalista ds. płac

Program szkolenia (8 godzin wykładowych):
 1. Przychody ze stosunku pracy - podstawy prawne:
  • definicja wynagrodzenia,
  • rodzaje wynagrodzeń,
  • składniki wynagrodzenia,
  • świadczenia nie będące wynagrodzeniem.
 2. Minimalne wynagrodzenie i związane z nim obowiązki pracodawcy:
  • wynagrodzenie zaliczane do minimalnego wynagrodzenia,
  • minimalna stawka w przypadku umów cywilnoprawnych,
  • umowy zlecenia wyłączone z minimalnego wynagrodzenia.
 3. Metodologia wyliczania wynagrodzenia pracownika z umowy o pracę:
  • przychód pracowniczy i jego wpływ na ubezpieczenia i podatek,
  • ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - wyliczenie podstawy ubezpieczeń i zasady obliczania składek,
  • podatek - podstawa opodatkowania, skala podatkowa, koszty uzyskania przychodów (ryczałtowe, 50%), ulga podatkowa, zaliczka na podatek,
  • zwolnienie „zerowy PIT dla młodych”,
  • zasady naliczania podatku w trakcie roku (przekroczenie progu podatkowego),
  • zasady naliczania składek ZUS w trakcie roku (przekroczenie 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia),
  • wpływ PPK na naliczanie wynagrodzenia i na przepisy związane z wynagrodzeniami,
  • wyliczenie wynagrodzenia netto,
  • koszty pracodawcy.
 4. Zasady i sposoby obliczania obligatoryjnych składników wynagrodzenia wynikających z przepisów prawa pracy:
  • wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy,
  • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,
  • wynagrodzenie za czas urlopu okolicznościowego,
  • wynagrodzenie za pracę pomniejszane za czas nieobecności.
 5. Praktyczne rozliczenie wynagrodzeń dla pracowników, którzy:
  • przez część miesiąca pobierają wynagrodzenie za pracę, a za część miesiąca mają prawo do wynagrodzenia chorobowego na podstawie przepisów Kodeksu Pracy,
  • przez część miesiąca mają prawo do wynagrodzenia chorobowego, a za część miesiąca mają prawo do zasiłków z ubezpieczenia chorobowego,
  • przez cały miesiąc mają prawo do wynagrodzenia chorobowego na podstawie przepisów Kodeksu Pracy,
  • przez cały miesiąc mają prawo do zasiłku z ubezpieczenia chorobowego.
 6. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.

Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:
 • Sesja video I 9.00 - 10.30
 • Sesja video II 10.45 - 12.15
 • Sesja video III 12.45 - 14.15
 • Sesja video IV 14.45 - 16.15

Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
320,00
(dla członków Stowarzyszenia – 304,00 zł).

Back to top