fbpx

Wyszukiwarka

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w podatkach dochodowych - szkolenie on-line

 • Kategoria: SZKOLENIA ON-LINE
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 28-05-2020
 • Koniec zapisów: 28-05-2020
 • Wykładowcy: Kayyali Samir

Program

Wykładowca: Kayyali  Samir - doradca podatkowy

Program kursu (6 godzin wykładowych):
 1. Środki trwałe na gruncie ustaw CIT/PIT:
  • środki trwałe – podstawowa definicja
  • samodzielność i konieczność wykorzystywania w działalności
  • dłużej, krócej niż rok – zasady określania przewidywanego okresu użytkowania
  • kompletność i zdatność do użytkowania
  • obce składniki majątku, w tym inwestycje w obcym środku trwałym
 2. Wartości niematerialne i prawne
  • wartości niematerialne i prawne  - katalog
  • wartości niematerialne i prawne niepodlegające amortyzacji
  • różnice miedzy prawem podatkowym a bilansowym
  • pułapki praktyczne
 3. Określenie wartości początkowej:
  • zakup majątku trwałego, w tym licencji, know-how, praw autorskich
  • wytworzenie majątku trwałego we własnym zakresie
  • dotacje, subwencje, dopłaty do nabycia majątku trwałego a wartość początkowa
  • nakłady poniesione przed przyjęciem środka trwałego do użytkowania
  • korekta wartości początkowej – kiedy?
  • różnice kursowe i odsetki wpływające na wartość początkową
  • ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  • Transakcje restrukturyzacyjne, a określenie wartości początkowej
  • Odłączenie, przyłączenie części składowych
 4. Zasady i metody amortyzacji:
  • niezapłacone faktury a korekta odpisów amortyzacyjnych
  • podstawa naliczania i częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych
  • metody amortyzowania środków trwałych
  • stawki obniżone, podwyższone i indywidualne,
  • metoda degresywna
  • amortyzacja jednorazowa środków trwałych
  • zasada kontynuacji przy restrukturyzacjach
  • jednorazowa amortyzacja – omówienie kilku rodzajów
  • zmiana metody amortyzacji – czy i kiedy możliwa?
 5. Samochody jako środki trwałe
  • Definicja samochodu osobowego i nieosobowego
  • Wartość początkowa – jak określić?
  • Amortyzacja – sposoby, metody, rodzaje
  • Odpisy amortyzacyjne samochodów osobowych, a koszty podatkowe
  • Praktyczne pułapki związane z amortyzacją samochodów
 6. Zagadnienia problematyczne:
  • remont a ulepszenie środków trwałych – przykłady
  • wymiana środka trwałego w ramach gwarancji
  • zaniechanie odpisów amortyzacyjnych a czasowe niekorzystanie z majątku trwałego
  • wsteczne obniżanie stawek amortyzacji
  • straty w majątku trwałym
  • nabycie inwestycji w obcym środku trwałym
  • likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym
 7. Środki trwałe a koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów
  • Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie
  • Limity amortyzacyjne
 8. Odpłatne zbycie majątku trwałego
  • Przychód ze zbycia w jakiej wartości?
  • Koszt podatkowy, a niezamortyzowana wartość
  • Straty związane ze zbyciem środków trwałych
 9. Użyczenie, najem, i dzierżawa środków trwałych
  • Definicje
  • Różnice na gruncie podatkowym i prawnym
 10. Leasing operacyjny i finansowy
  • Definicja prawna i podatkowa
  • Wartość początkowa
  • Praktyczne różnice

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.

Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 6 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:
 • Sesja video I 10.00-11.30
 • Sesja video II 11.45 - 13.15
 • Sesja video III 13.45 – 15.15

Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
240,00
(dla członków Stowarzyszenia – 205,00 zł).

Back to top