fbpx

Wyszukiwarka

KURS "KADRY I PŁACE W PRAKTYCE" - kurs on-line

 • Kategoria: KURSY ON-LINE
 • Tryb: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)
 • Termin rozpoczęcia: 20-02-2021
 • Termin zakończenia: 03-07-2021
 • Koniec zapisów: 20-02-2021

Pozostałe terminy

 • Zobacz 20-04-2021: wtorki i czwartki w godzinach 9:00 - 16:00
 • Zobacz 24-04-2021: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)
 • Zobacz 26-06-2021: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)

Cel

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie jego uczestników do wykonywania zawodu: specjalisty ds. wynagrodzeń (kod zawodu 242310), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 227).

Uczestnikami kursu powinny być osoby, które są absolwentami szkół średnich oraz wyższych, zamierzające zdobyć wiadomości z zakresu kadr i płac.

Program

Tematyka kursu obejmuje:

 • prawo pracy,
 • płace,
 • ubezpieczenia społeczne,
 • świadczenia z ubezpieczenia społecznego,
 • podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzeń,
 • program PŁATNIK.

Wykładowcami na kursie w zależności od grupy będą:

 • Pani Monika Jędrzejkowska - wykładowca z zakresu kadr i płac,
 • Pani Elżbieta Młynarska - Wełpa - wykładowca z zakresu płac,
 • Pan Konrad Kamiński - wykładowca z zakresu prawa,
 • Pani Bożenna Rumszus - wykładowca z zakresu programu PŁATNIK,
 • Pani Ewa Skórzewska - biegły rewident, wykładowca z zakresu płac.

Program kursu obejmuje 120 godzin dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, 8 godzin z przedmiotu program PŁATNIK przeprowadzonego w trybie stacjonarnym oraz 4 godziny egzaminu wewnętrznego przeprowadzonego w trybie stacjonarnym.

Dodatkowe informacje

Uczestnicy kursu mogą uzyskać zaświadczenie posiadania kwalifikacji zawodowych specjalisty ds. wynagrodzeń wydawane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizacje zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

Koszt uczestnictwa (rok szkolny 2020/2021) wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi: 2 640,00 zł, w tym wpisowe: 180,00.
(dla członków Stowarzyszenia – 2 376,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 2 508,00 zł).

 • Kurs będzie realizowany z wykorzystaniem programu MS Teams
 • 100% czasu z wykładowcą – zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym
 • Uczestnicy zadają pytania on line i na czacie
 • W części wykładowej uczestnicy widzą prezentację, prezentacja udostępniana jest również w formie elektronicznej
 • W formie zadań i testów utrwalamy pozyskaną wiedzę i umiejętności
 • Zaliczenie zajęć następuje w formie prac domowych

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników zebrania:
 • procesor dwurdzeniowy 2GHz,
 • 2 GB pamięci RAM,
 • system operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS3,
 • połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps)
 • głośniki/kamera/mikrofon.

W czasie trwania kursów przewidziane są prace kontrolne zgodnie z programem nauczania.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
2640,00
(dla członków Stowarzyszenia – 2376,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 2508,00 zł).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach:

3 raty

 • rata 1: 1000,00 zł
 • rata 2: 1000,00 zł
 • rata 3: 640,00 zł

Back to top