fbpx

Wyszukiwarka

KURS DLA SAMODZIELNYCH KSIĘGOWYCH (BILANSISTÓW) – SPECJALISTÓW DS. RACHUNKOWOŚCI - kurs on-line

 • Kategoria: KURSY ON-LINE
 • Tryb: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 14:30
 • Termin rozpoczęcia: 22-08-2020
 • Termin zakończenia: 21-04-2021
 • Koniec zapisów: 22-08-2020
 • Wykładowcy: Nieborek Dorota

Pozostałe terminy

 • Zobacz 03-10-2020: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 14:30
 • Zobacz 06-10-2020: wtorki i czwartki w godzinach 17:00 - 20:15
 • Zobacz 23-10-2020: piątki i niedziele piątek (17:00 - 20:15), niedziela (9:00 - 16:00) dwa razy w miesiącu
 • Zobacz 24-10-2020: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)
 • Zobacz 05-12-2020: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)
 • Zobacz 14-12-2020: poniedziałki i środy w godzinach 17:00 - 20:15

Cel

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu: specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241103), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.
Uczestnikami kursu powinny być osoby zamierzające zdobyć wiadomości niezbędne do wykonywania zawodu specjalisty ds. rachunkowości, które są absolwentami szkół średnich lub wyższych o profilu ekonomicznym lub innym, posiadające wiedzę z zakresu podstaw rachunkowości.

Program

Tematyka kursu obejmuje:
 • rachunkowość finansową, rachunek kosztów i wyników oraz sprawozdawczość finansową,
 • wybrane zagadnienia z prawa podatkowego,
 • wybrane zagadnienia z prawa cywilnego i prawa pracy.
Program kursu obejmuje 196 godzin dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz 4 godziny egzaminu wewnętrznego przeprowadzonego w trybie stacjonarnym.

Ramowy program kursu uzyskał rekomendację Rady Pracodawców SKwP.

Dodatkowe informacje

Uczestnicy kursu mogą uzyskać certyfikat specjalisty ds. rachunkowości z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

 • Szkolenie będzie realizowane z wykorzystaniem programu MS Teams
 • 100% czasu z wykładowcą – zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym
 • Uczestnicy zadają pytania on line i na czacie
 • W części wykładowej uczestnicy widzą prezentację, prezentacja udostępniana jest również w formie elektronicznej
 • W formie zadań i testów utrwalamy pozyskaną wiedzę i umiejętności
 • Zaliczenie zajęć następuje w formie prac domowych

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników zebrania:
 • procesor dwurdzeniowy 2GHz,
 • 2 GB pamięci RAM,
 • system operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS3,
 • połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps).

W czasie trwania kursów przewidziane są prace kontrolne zgodnie z programem nauczania.

Planowane terminy zajęć

SIERPIEŃ 2020: 22, 23
WRZESIEŃ 2020: 5, 6, 19, 20
PAŹDZIERNIK 2020: 3, 4, 10, 17, 18
LISTOPAD 2020: 7, 14, 15, 28, 29
GRUDZIEŃ 2020: 12, 13
STYCZEŃ 2021: 9, 10, 23, 24
LUTY 2021: 6, 7, 20, 21
MARZEC 2021: 6, 7, 20, 21
KWIECIEŃ 2021: 10, 11, 24

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY PLANOWANYCH TERMINÓW ZAJĘĆ

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
3600,00
(dla członków Stowarzyszenia – 3240,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 3420,00 zł).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach:

2 raty

 • rata 1: 1900,00 zł
 • rata 2: 1700,00 zł

Back to top