fbpx

Wyszukiwarka

Potrącenia na liście płac a Tarcza Antykryzysowa 3.0 – czyli nowe kwoty wolne od potrąceń już od maja 2020 r. na listach płac - szkolenie on-line

Pozostałe terminy

 • Zobacz 04-06-2020: szkolenie

Program

Wykładowca: Elżbieta Młynarska - Wełpa - specjalista w zakresie płac i kadr

Program kursu:

 1. Nowe zasady wyliczenia kwoty wolnej od potrąceń – z uwzględnieniem PPK i „zerowego PIT dla młodych” oraz art. 52 Tarczy 3.0 (ustawy z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875)).
 2. Potrącenie i odliczenie na liście płac – czyli jak rozumieć art. 87 KP w praktyce.
 3. Wynagrodzenie za pracę oraz zasiłki jako przedmiot egzekucji – stanowiska urzędowe i orzecznictwo wpływające na praktykę płacową.
 4. Procedura postępowania pracodawcy – krok po kroku - w przypadku zajęcia wynagrodzenia za pracę lub wierzytelności z zasiłków:
  • terminy, zakres i obieg informacji udzielanych przez pracodawcę,
  • ustalanie stanu zadłużenia, spłata zadłużenia i rozliczenie dłużnika,
  • zbieg kilku potrąceń na jednej liście płac pracownika: egzekucja alimentacyjna i niealimentacyjna w praktyce – stanowisko resortu pracy,
  • potrącenia ze składników miesięcznych i za okresy dłuższe niż jeden miesiąc,
  • potrącenia w miesiącu, w którym dla pracownika-dłużnika sporządzanych jest kilka list płac.
 5. Kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia:
  • z wynagrodzenia za pracę – z uwzględnieniem PPK i bez składek na PPK,
  • w podwyższonej wartości w przypadku, gdy pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu,
  • nowy „wykaz” wartości kwot wolnych od potrąceń obowiązujących w 2020 r.
 6. Potrącenia z wynagrodzenia bez zgody pracownika – w praktyce:
  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  • zaliczki,
  • kary pieniężne,
  • przykładowe obliczenia na liście płac.
 7. Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia za zgodą pracownika - w praktyce:
  • kolejność dokonywania potrąceń,
  • zgoda na potrącenia – jak powinien wyglądać sposób wyrażania zgody na potrącenia z wynagrodzenia za pracę a jak z zasiłków?
  • kwota wolna od potrąceń – także przy zbiegu egzekucji bez zgody pracownika i potrąceń dobrowolnych,
  • przykładowe obliczenia na listach płac.
 8. Zasady obliczeń, granice potrąceń i kwoty wolne od potrąceń w przypadku dokonywania potrąceń z zasiłków z ubezpieczenia społecznego.
 9. Zbieg egzekucji z wynagrodzenia i zasiłku pracownika – czyli jak wyliczyć kwotę potrącenia w miesiącu, gdy pracownik-dłużnik oprócz wynagrodzenia za pracę lub wynagrodzenia chorobowego otrzymuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
 10. Obowiązki pracodawcy otrzymującego tytuł egzekucyjny dotyczący zajęcia wynagrodzenia, zasiłku lub wierzytelności – podobieństwa i różnice pomiędzy egzekucją sądową i administracyjną.
 11. Zbieg egzekucji sądowej z sądową w praktyce:
  • zasada chronologii w praktyce i obowiązki z tym związane: po stronie pracodawcy i komorników
  • kto powinien otrzymywać potrącone wynagrodzenie w przypadku zbiegu egzekucji.
 12. Zbieg egzekucji administracyjnej z administracyjną w praktyce:
  • nowe zasady wyznaczania administracyjnego organu egzekucyjnego właściwego do łącznego prowadzenia obu egzekucji,
  • nowe pouczenia dla pracodawców otrzymujących administracyjny tytuł wykonawczy,
  • nowe obowiązki informacyjne pracodawcy, nowy sposób opisywania przelewów zajętego wynagrodzenia.
 13. Sesja odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.

Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 6 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:
 • Sesja video I 10.00-11.30
 • Sesja video II 11.45 - 13.15
 • Sesja video III 13.45 – 15.15

Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
240,00
(dla członków Stowarzyszenia – 205,00 zł).

Back to top