Miejsce:
on-line
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie

Program

Wykładowca: Łukasz Pietruk – radca prawny

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – nowelizacja 31.10.2021
  • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
  • Zgłaszanie informacji o rzeczywistych beneficjentach
  • Aktualizacja danych, nierozwiązany problem korekty danych
  • Terminy ustawowe
  • Pojęcie beneficjenta rzeczywistego, nieustające problemy z brzmieniem definicji
  • Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego lub osoby działającej w imieniu klienta
 2. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  • Obowiązki wynikające z ustawy
  • Zarys dokumentacyjny, w szczególności wskazanie koniecznych zmian w dokumentacji z uwagi na nowelizację przepisów w tym obszarze.
  • AML w praktyce, czyli cztery przypadki informowania organów o nieprawidłowościach (i nie tylko) przewidziane przez ustawę.
  • Praca na kazusach w zakresie konieczności dokonywania zgłoszeń do organów.
 3. Sygnaliści
  • Zakres Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii
  • Polska ustawa implementująca rozwiązania unijne
  • Kim jest sygnalista – zakres merytoryczny pojęcia
  • Kto może zostać sygnalistą?
  • Gwarancja poufności, gwarancja anonimowości
  • Dokumentacja związana z systemem zgłaszania nieprawidłowości
  • Inne obowiązki niż dokumentacja wynikające z regulacji.
 4. Elektroniczny KRS
  • System teleinformatyczny służący do prowadzenia Rejestru
  • Nowe zasady składnia wniosków do KRS
  • Zmiany w zakresie dotychczasowych akt rejestrowych
  • Zbiór dokumentów a dokumenty wytworzone w postaci papierowej
  • Akta rejestrowe prowadzone w systemie teleinformatycznym
  • Elektroniczne wypisy lub wyciągi z aktów notarialnych
  • Przekazanie wypisu lub wyciągu aktu notarialnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z Repozytorium
  • Krajowy Rejestr Zadłużonych w kontekście KRS
 5. Prawo holdingowe
  • grupa spółek – nowa definicja
  • spółka dominująca oraz spółka zależna
  • wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw spółki wydawane przez spółkę dominującą
 6. Zmiany we wszystkich spółkach kapitałowych (ksh)
  • Uregulowanie sposobu liczenia kadencji
  • Nowe zasady protokołowania
  • Podwyższona staranność i lojalność członka zarządu i rady nadzorczej, tajemnica przedsiębiorcy
  • Doradca rady nadzorczej – nowa funkcja
  • Zamiany w zakresie rady nadzorczej
  • Obowiązek wydania dokumentów na rzecz wspólników
  • Pozostałe zmiany w KSH
 7. Pytania i dyskusja

Dodatkowe informacje

Szkolenie stacjonarne.

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w godzinach 9.15 – 16.00.

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119