Miejsce:
Typ:
Kurs
Tryb:

Cel

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do wykonywania zawodu: specjalista ds. rachunkowości zarządczej (kod zawodu 241106), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 227).

Uczestnikami kursu powinny być osoby, które posiadają wykształcenie wyższe lub średnie i kilkuletnią praktykę zawodową w działach finansowo – księgowych oraz posiadają wiedzę z zakresu kursu dla samodzielnych księgowych (bilansistów) – specjalistów ds. rachunkowości.

Program

Tematyka kursu obejmuje:

  • rachunek kosztów,
  • rachunkowość zarządczą,
  • budżetowe metody zarządzania,
  • finanse przedsiębiorstwa i zarządzanie nimi.

Wykładowcami na kursie w zależności od grupy będą:

  • Pani Agnieszka Gajewska – biegły rewident, wykładowca rachunkowości,
  • Pan Sławomir Pawłowski – biegły rewident, wykładowca rachunkowości,
  • Pan Andrzej Skórzewski – biegły rewident, wykładowca rachunkowości,
  • Pani Małgorzata Trentowska – biegły rewident, wykładowca rachunkowości,
  • Pani Aneta Wilk-Łyś – biegły rewident, wykładowca rachunkowości.

Program kursu obejmuje 100 godzin dydaktycznych w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

Uczestnicy kursu mogą uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne specjalisty ds. rachunkowości zarządczej z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji zajęć, o której mowa w § 8 ust. 1 statutu placówki kształcenia ustawicznego, bez uzyskania zgody uczestników. Dotyczy to w szczególności wprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119