Miejsce:
Warszawa
Typ:
Kurs
Tryb:
soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)

Cel

Celem kształcenia jest pogłębienie posiadanej przez uczestnika wiedzy z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy oraz prawa gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień praktycznych, które towarzyszą księgowym w ich codziennej pracy.
Kurs ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do wykonywania zawodów specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241103), główny księgowy (kod zawodu 121101) oraz kierownik biura rachunkowości (kod zawodu 121102).

Uczestnikami kursu powinny być osoby, które posiadają, co najmniej wykształcenie średnie, praktykę zawodową w działach finansowo – księgowych.

Program

Tematyka kursu obejmuje:
– źródła i wykładnie prawa,
– prawo cywilne,
– prawo pracy,
– prawo gospodarcze.
W ramach kursu omawiane będą zasady sporządzania i weryfikacji umów.

Program kursu obejmuje 80 godzin dydaktycznych.

Wykładowcami wiodącymi na kursie w zależności od grupy będą:

  • Pani Maria Marek – radca prawny, wykładowca z zakresu prawa
  • Pani Krystyna Raczyńska-Styczek – wykładowca z zakresu prawa,
  • Pan Marcin Świerżewski – radca prawny, wykładowca z zakresu prawa.

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji zajęć, o której mowa w § 8 ust. 1 statutu placówki kształcenia ustawicznego, bez uzyskania zgody uczestników. Dotyczy to w szczególności wprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

 

Zastrzegamy, że kursy stacjonarne odbywać się będą w formie stacjonarnej dopiero po zniesieniu ograniczeń, nakazów i zakazów nałożonych przez Ministra Edukacji Narodowej w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Do momentu zniesienia ograniczeń zajęcia na naszych kursach odbywać się będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119