fbpx

KURS "KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW - UJĘCIE PRAKTYCZNE OD PODSTAW"

  • Kategoria: KURSY Z ZAKRESU KSIĄŻKI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
  • Tryb: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)
  • Termin rozpoczęcia: 17-04-2021
  • Termin zakończenia: 27-06-2021
  • Koniec zapisów: 17-04-2021

Cel

Celem kształcenia jest przygotowanie uczestnika do samodzielnego prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.


Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających wykształcenie wyższe lub średnie, które zamierzają samodzielnie prowadzić książki przychodów i rozchodów.

Program

Tematyka kursu obejmuje:

  • ogólne zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów;
  • wybrane zagadnienia z prawa podatkowego, w tym ordynacji podatkowej, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług;
  • podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej.

Program kursu obejmuje 70 godzin wykładowych.

Wykładowcy:

Pan Sławomir Pawłowski - biegły rewident

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.


Koszt uczestnictwa (rok szkolny 2020/2021) wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi: 1 830,00 zł, w tym wpisowe: 150,00.
(dla członków Stowarzyszenia –1 647,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 1 738,50 zł).

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
1830,00
(dla członków Stowarzyszenia – 1647,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 1738,50 zł).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach:

2 raty

  • rata 1: 1000,00 zł
  • rata 2: 830,00 zł

Back to top