fbpx

KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH

Pozostałe terminy

 • Zobacz 13-03-2021: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)
 • Zobacz 08-05-2021: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)

Cel

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu: głównego księgowego (kod zawodu 121101), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 227).
Uczestnikami kursu powinny być osoby, które posiadają kilkuletnią praktykę zawodową w działach finansowo - księgowych oraz posiadają wiadomości z zakresu kursu dla samodzielnych księgowych (bilansistów).

Program

Tematyka kursu obejmuje:
 • zaawansowaną rachunkowość finansową z elementami sprawozdawczości finansowej,
 • rachunek kosztów i podstawy rachunkowości zarządczej,
 • analizę sprawozdań finansowych oraz podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa,
 • wybrane zagadnienia podatkowe.
Program kursu obejmuje 212 godzin dydaktycznych, w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.
Ramowy program kursu uzyskał rekomendację Rady Pracodawców SKwP.
Wykładowcami na kursie w zależności od grupy będą:
 • Pani Ewelin Bugaj - doradca podatkowy, wykładowca prawa podatkowego,
 • Pani Teresa Fołta - biegły rewident, wykładowca rachunkowości,
 • Pani Agnieszka Gajewska - biegły rewident, wykładowca rachunkowości,
 • Pani Jadwiga Godlewska - biegły rewident, wykładowca rachunkowości,
 • Pan Adam Kęsik - biegły rewident, wykładowca rachunkowości,
 • Pani Magdalena Maksymiuk - biegły rewident, wykładowca rachunkowości,
 • Pani Małgorzata Mazurkiewicz - biegły rewident, wykładowca prawa podatkowego,
 • Pan Sławomir Pawłowski - biegły rewident, wykładowca prawa podatkowego,
 • Pan Andrzej Skórzewski - biegły rewident, wykładowca rachunkowości,
 • Pan Marcin Świerżewski - radca prawny, wykładowca prawa,
 • Pani Małgorzata Trentowska - biegły rewident, wykładowca rachunkowości,
 • Pani Aneta Wilk - Łyś - biegły rewident, wykładowca rachunkowości.

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

Uczestnicy kursu mogą uzyskać certyfikat głównego księgowego z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).


Koszt uczestnictwa (rok szkolny 2020/2021) wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi: 4 550,00 zł, w tym wpisowe: 250,00.
(dla członków Stowarzyszenia – 4 095,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 4 322,50 zł).


W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji zajęć, o której mowa w § 8 ust. 1 statutu placówki kształcenia ustawicznego, bez uzyskania zgody uczestników. Dotyczy to w szczególności wprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
4550,00
(dla członków Stowarzyszenia – 4095,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 4322,50 zł).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach:

4 raty

 • rata 1: 1150,00 zł
 • rata 2: 1150,00 zł
 • rata 3: 1150,00 zł
 • rata 4: 1100,00 zł

Back to top