fbpx

KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH - kurs on-line

Pozostałe terminy

 • Zobacz 30-01-2021: soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00 (2 weekendy w miesiącu)
 • Zobacz 20-03-2021: soboty w godzinach 9.00 - 16.00 (trzy soboty w miesiącu)

Cel

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu: głównego księgowego (kod zawodu 121101), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 227).
Uczestnikami kursu powinny być osoby, które posiadają kilkuletnią praktykę zawodową w działach finansowo - księgowych oraz posiadają wiadomości z zakresu kursu dla samodzielnych księgowych (bilansistów).

Program

Tematyka kursu obejmuje:
 • zaawansowaną rachunkowość finansową z elementami sprawozdawczości finansowej,
 • rachunek kosztów i podstawy rachunkowości zarządczej,
 • analizę sprawozdań finansowych oraz podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa,
 • wybrane zagadnienia podatkowe.

Wykładowcami na kursie w zależności od grupy będą:
 • Pani Agnieszka Gajewska - biegły rewident, wykładowca rachunkowości,
 • Pani Jadwiga Godlewska - biegły rewident, wykładowca rachunkowości,
 • Pan Adam Kęsik - biegły rewident, wykładowca rachunkowości,
 • Pani Magdalena Maksymiuk - biegły rewident, wykładowca rachunkowości,
 • Pani Małgorzata Mazurkiewicz - biegły rewident, wykładowca prawa podatkowego,
 • Pan Sławomir Pawłowski - biegły rewident, wykładowca prawa podatkowego,
 • Pan Andrzej Skórzewski - biegły rewident, wykładowca rachunkowości,
 • Pan Marcin Świerżewski - radca prawny, wykładowca prawa,
 • Pani Małgorzata Trentowska - biegły rewident, wykładowca rachunkowości,
 • Pani Aneta Wilk-Łyś - biegły rewident, wykładowca rachunkowości.
Program kursu obejmuje 208 godzin dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz 4 godziny egzaminu wewnętrznego przeprowadzonego w trybie stacjonarnym.

Ramowy program kursu uzyskał rekomendację Rady Pracodawców SKwP.

Dodatkowe informacje

Uczestnicy kursu mogą uzyskać certyfikat głównego księgowego z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

Koszt uczestnictwa (rok szkolny 2020/2021) wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi: 3 975,00 zł, w tym wpisowe: 250,00.
(dla członków Stowarzyszenia – 3 577,50 zł, dla osób kontynuujących naukę – 3 766,25 zł).

FORMA MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH W TYM PODRĘCZNIKÓW, BĘDZIE DOSTOSOWANA DO TRYBU REALIZACJI ZAJĘĆ. MOGĄ BYĆ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ LUB PAPIEROWEJ
 • Szkolenie będzie realizowane z wykorzystaniem programu MS Teams.
 • 100% czasu z wykładowcą – zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym
 • Uczestnicy zadają pytania on line i na czacie
 • W części wykładowej uczestnicy widzą prezentację, prezentacja udostępniana jest również w formie elektronicznej
 • W formie zadań i testów utrwalamy pozyskaną wiedzę i umiejętności
 • Zaliczenie zajęć następuje w formie prac domowych

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników zebrania:
 • procesor dwurdzeniowy 2GHz,
 • 2 GB pamięci RAM,
 • system operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS3,
 • połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps)
 • głośniki/kamera/mikrofon.

W czasie trwania kursów przewidziane są prace kontrolne zgodnie z programem nauczania.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
3975,00
(dla członków Stowarzyszenia – 3577,50 zł, dla osób kontynuujących naukę – 3776,25 zł).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach:

4 raty

 • rata 1: 1000,00 zł
 • rata 2: 1000,00 zł
 • rata 3: 1000,00 zł
 • rata 4: 975,00 zł

Back to top