Miejsce:
Warszawa
Kategoria
Szkolenia "Polski Ład" Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
09.12.2021
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
09.12.2021
Wykładowca:
Deresz Agnieszka

Opłata:
460,00 zł - cena podstawowa
414,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Program

Wykładowca: Agnieszka Deresz – specjalista ds. podatków

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych – z perspektywy płatnika i podatnika prowadzącego działalność gospodarczą.
 2. Wprowadzenie nowej kwoty wolnej od podatku do 30.000 zł.
 3. Podwyższenie do 120.000 zł progu podatkowego.
 4. Ulga dla klasy średniej (kategorie dochodów objętych ulgą, progi przychodów dające prawo do ulgi, algorytm ustalania ulgi, zasady wyliczania ulgi przez płatnika, zastosowanie ulgi przez podatników samodzielnie odprowadzających zaliczki  na podatek).
 5. Nowe zasady obliczania zaliczki na podatek dochodowy  od wynagrodzeń – przykłady.
 6. Zmiany we wspólnym rozliczaniu małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci (wspólne rozliczenie za niepełny rok, likwidacja wspólnego rozliczenia z dzieckiem dla samotnych rodziców i wprowadzenia nowej ulgi na dzieci, zmiany
  w zakresie ulgi prorodzinnej).
 7. Koszty uzyskania przychodów z tytułu pełnienia funkcji społecznych i obywatelskich.
 8. Właściwość organu podatkowego do złożenia zeznania podatkowego po zmianie miejsca zamieszkania.
 9. Nowe zasady opodatkowania najmu prywatnego.
 10. Zmiany w zasadach dokonywania odpisów amortyzacyjnych.
 11. Likwidacja preferencji związanej z wykupem samochodu z leasingu na potrzeby prywatne przedsiębiorcy.
 12. Biała lista – obniżenie progu płatności gotówkowych.
 13. Zmiany w ryczałcie z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych podatnika.
 14. Zmiany w katalogu zwolnień przedmiotowych.
 15. Nowe ulgi podatkowe.
 16. Ulga dla wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę.
 17. Ulga na zakup terminala płatniczego oraz wydatków na obsługę transakcji bezgotówkowych.
 18. Sankcje dla pracodawców w przypadku zatrudniania „na czarno”.
 19. Zmiany w zakresie opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

III. Zmiany w zakresie karty podatkowej.

IV. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie stacjonarne.

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w godzinach 9.15 – 16.00.

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119