Miejsce:
Warszawa
Kategoria
Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
15.12.2021
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
15.12.2021
Wykładowca:
Pieprzyk Luiza

Opłata:
470,00 zł - cena podstawowa
446,50 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Program

WykładowcaLuiza Pieprzyk – specjalista ds. podatków

Program kursu (8 godzin wykładowych):

CZĘŚĆ 1 – NOWE ZASADY ROZLICZANIA VAT – ZMIANY OD 2022

 1. Nowe rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur od 1 listopada 2021
  • przypadki, w których faktury mogą zawierać zakres danych węższy niż określony w art. 106e,
  • inny sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych,
  • późniejsze niż określone w art. 106i terminy wystawiania faktur.
 2. KSeF – Co musisz wiedzieć o Krajowym Systemie e-Faktur w ujęciu praktycznym
  • Faktura elektroniczna w 2021 roku a zmiany na 2022 r. – porównanie zasad
  • Porozumienia z kontrahentami – co warto zrobić do końca 2021r.?
  • Akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej – nowe czy stare zasady?
  • Zasady wystawiania faktur w KSeF – prawa i obowiązki
  • Osoby odpowiedzialne za wystawianie, pobieranie, przeglądnie faktur w KSeF
  • Zasady dokonywania korekt w KSeF – wady i zalety nowego narzędzia kontroli rozliczeń
  • Wystawienie i otrzymanie e- faktury – zasady rozliczeń w 2021 oraz 2022 r.
  • Odpowiedzialność za błędy przy wystawianiu faktur w nowym KSeF
  • Korzyści z wprowadzenia nowych e-faktur dla podatnika i dla fiskusa – ocena regulacji
 3. E-paragony w kasach on-line, praktyczne problemy ewidencjonowania
  • Określenie wymagań technicznych dla kas rejestrujących w 2022
  • Nowe przepisy dotyczące kas z elektronicznym zapisem kopii
  • Jak dokonać korekty sprzedaży błędnie zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej
  • Jak wystawiać faktury do paragonów z błędnym numerem NIP nabywcy
  • Korygowanie sprzedaży na kasie fiskalnej – orzeczenia i interpretacje
 4. Zwrot VAT nadwyżki podatku naliczonego nad należnym – nowości wynikające ze zmian przepisów od 2022 r.
  • Zasady dokonywania zwrotu przez fiskusa w 2022 r.
  • Wystawianie faktur ustrukturyzowanych a skrócony termin zwrotu
  • Dokonywanie płatności bezgotówkowych a szybki termin zwrotu VAT
  • Czasowe wyłączenie możliwości ubiegania się o zwrot VAT w ciągu 25 dni
  • Zwrot VAT w interpretacjach organów podatkowych i orzeczeniach sądów
 5. Korygowanie sprzedaży i zakupu w ujęciu zmian – zasady obowiązujące w 2022 r.
  • Zasady korygowania sprzedaży z powodu błędów i zdarzeń bieżących
  • Dokumentacja potwierdzająca możliwość dokonania korekty w 2022 r.
  • Terminy rozliczenia faktury korygującej po stronie sprzedaży i zakupu
  • Zasady rozliczania korekt w transakcjach zagranicznych
  • Korygowanie transakcji w VAT po zmianach SLIM VAT 2
  • WAŻNE – elementy obowiązkowe na fakturach korygujących po zmianach SLIM VAT 2
  • Błędy handlowe wpływające na zasady rozliczeń korekt w podatku VAT – katalog zasad
  • Nota korygująca a faktura korekta – problemy rozliczania
 6. Nowy ŁAD – na co podatnik musi się przygotować w podatku VAT 2022
  • Nowości w JPK_V7 – ZMIANY 2022!
  • NABYCIE KONTROLOWANE – NOWE NARZĘDZIE FISKUSA! – zasady działania
  • Nowości i zmiany w KKS – katalog kar i sankcji, wykroczenia i przestępstwa
  • Grupy VAT – czyli jak będzie wyglądało wspólne rozliczanie przez kilka podmiotów
   • Co to jest grupa VAT i jak się ją tworzy?
   • Jak wygląda opodatkowanie w grupie VAT pomiędzy jej członkami?
   • Umowa o utworzeniu grupy VAT – co powinna zawierać?
  • Kary pieniężne za niezapewnienie współpracy kasy rejestrującej z terminalem płatniczym
  • Co zmienia się w WIS? – zmiany w związku z zawartym porozumieniem inwestycyjnym
  • Płatności bezgotówkowe – korzyści, wątpliwości, wpływ na zwrot w podatku VAT
  • Usługi finansowe z art. 43 ustawy o VAT – NOWOŚĆ – możliwość wyboru opodatkowania
  • Zmiany w unijnej Nomenklaturze scalonej CN 2022 – jak zmieni się opodatkowanie w VAT
  • Kwartalne rozliczenia dla podmiotów niemających statusu małego podatnika

CZĘŚĆ 2 – PRAKTYKA PODATNIKA – O CO PYTAJĄ PODATNICY VAT w 2021?

 1. TRANSAKCJE KRAJOWE w tym m.in.:
  • Jak skorygować deklarację po kontroli podatkowej?
  • Jak dokonać korekty odliczonego podatku po zmianach?
  • Jak wygląda prawo do odliczenia VAT po zmianie umowy leasingu?
  • Jak rozliczyć ulgę na złe długi po wyroku TSUE?
  • Jak rozpoznać obowiązek podatkowy przy sprzedaży ratalnej?
  • Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy świadczeniu usług licencji i jak je rozliczyć?
  • Czy trzeba złożyć czynny żal przy korekcie deklaracji?
  • Jak rozliczać korektę zakupu in plus po zmianach w VAT?
 2. TRANSAKCJE ZAGRANICZNE w tym m.in.:
  • Jak należy rozliczyć nabycie usług od kontrahenta zagranicznego z polskim numerem NIP
  • Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w WDT realizowanej na warunkach DAP?
  • Jak rozliczyć refakturowanie usług na podmiot unijny?
  • Czy istnieje możliwość utrzymania zwolnienia podmiotowego przy rozszerzeniu działalności?
  • Jak rozliczyć dostawę towarów do UE dla kontrahenta z kraju trzeciego?
  • Jak rozliczyć transport zagraniczny na rzecz polskiego klienta?
  • Czy podatnik ma obowiązek rozliczyć zaliczki na poczet nabycia towaru z montażem?
 3. JPK_VAT – problemy i pytania podatników VAT w przykładach:
  • Jakie dokumenty potwierdzają świadczenie usług niematerialnych w JPK_VAT
  • Jak i co dokładnie oznaczać kodem GTU12 po zmianach VAT?
  • Jak właściwie sklasyfikować usługi dla celów VAT i ewidencji JPK_VAT?
  • Jak skorygować brak oznaczenia TP w JPK_VAT i czy konieczny jest czynny żal?
  • Jakie obowiązki z JPK_VAT ma podatnik kiedy zawiesi działalność gospodarczą?
  • Jak ewidencjonować nabycie i sprzedaż towarów/usług z MPP?
  • Jak ewidencjonować i oznaczać usługi transportowe doliczone do towaru?
  • Jak dokumentować dowody nabycia towaru?
 4. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie stacjonarne.

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w godzinach 9.15 – 16.00.

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119