Miejsce:
online
Kategoria
Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
24.02.2021
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
24.02.2021
Wykładowca:
Deresz Agnieszka

Opłata:
260,00 zł - cena podstawowa
247,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia

Program

WykładowcaAgnieszka Deresz – specjalista ds. podatków

Program kursu (6 godzin wykładowych):
 1. Zmiany w opodatkowaniu spółek jawnych i komandytowych w 2021 roku i ich wpływ na rozliczenie wspólników w PIT
 2. Zmiany w stosowaniu rozliczenia ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych od 2021 roku
 3. Zmiany podatkowe wpływające na obciążenie dochodów (amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 9% CIT, likwidacja ulgi abolicyjnej)
 4. Zmiany w podatkach dochodowych wynikające z tarcz antykryzysowych obowiązujące w 2021 roku
  • Możliwość wstecznego rozliczenia straty – korekta zeznania za 2019 rok z uwzględnieniem straty za 2020 r
  • Zasady stosowania odliczenia darowizn: z tytułu przekazania na przeciwdziałanie COVID-19 oraz z tytułu wsparcia oświaty
  • Podwyższone limity zwolnień przedmiotowych z art. 21 ust. 1 w PIT oraz nowe zwolnienia w podatku dochodów
  • Zwolnienie z podatku od przychodów z budynków
  • Podatkowe skutki wydatków i świadczeń „okołoepidemicznych”
  • Wydłużone terminy na przekazanie do urzędu skarbowego zaliczek na podatek i podatku zryczałtowanego pobranych od wynagrodzeń pracowników
  • Wyłączenie stosowania regulacji w podatkach dochodowych dotyczące tzw. złych długów (szybsze odliczenie ulgi na złe długi przez wierzyciela oraz ulgowe rozwiązania dla dłużników)
  • Kary umowne oraz odszkodowania za wady i zwłokę zaliczone do kosztów
  • Jednorazowe odpisy amortyzacyjne dla środków trwałych nabytych w związku z COVID-19
  • Wcześniejsze odliczenie z tytułu ulg B+R oraz IP Box
 5. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 6 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu
Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119