Miejsce:
online
Kategoria
Kadry/płace Prawo
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie (9:00-16:00)
Termin rozpoczęcia:
15.03.2024
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
15.03.2024
Wykładowca:
Pietruk Łukasz

Opłata:
430,00 zł - cena podstawowa
408,50 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Program

Wykładowca: Łukasz Pietruk – radca prawny

Program kursu (8 godzin wykładowych)

 1. Podstawowe regulacje w zakresie legalizacji pobytu i pracy.
 2. Dokumenty związane z legalizacją
 3. Dokumentacja pracownicza dla obcokrajowców
 4. Zezwolenie na pobyt i pracę – dokumenty kadrowe
 5. Obowiązki pracodawców wynikające z zatrudniania i zwalniania cudzoziemców
 6. Powiadomienie do PUP i UW
 7. Ważność dokumentacji
 8. Możliwość podejmowania pracy przez cudzoziemców bez dodatkowej dokumentacji.
 9. Uproszczone procedury związane z obywatelami Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy – oświadczenia o powierzeniu wykonywania
  pracy cudzoziemcowi
 10. Test rynku pracy jako element procedury uzyskiwania zezwolenia na pracę i niektórych kart pobytu
 11. Zezwolenia na pracę typu A, B, C, D, E
 12. Zezwolenia na pracę sezonową typu S
 13. Ruch bezwizowy
 14. Zezwolenia na pobyt czasowy, „karty pobytu”
 15. Możliwe działania do podjęcia przez pracodawcę w procedurze legalizacji pobytu cudzoziemca
 16. Specustawa wojenna – zatrudnienie obywateli Ukrainy
 17. Zatrudnienie na podstawie specustawy – sposób wdrażania i warunki legalności
 18. Zatrudnianie za powiadomieniem
 19. Zmiana warunków zatrudnienia w kontekście nowego powiadomienia
 20. Pytania i dyskusja.

 

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu on-line wymaga wcześniejszej opłaty.
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu

Zapisz się

Masz konto - zaloguj się
Przypomnij hasło
Nie masz konta - wypełnij formularz Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Kod rabatowy

Deklaracja uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119