Miejsce:
online
Kategoria
Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
25.02.2022
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
25.02.2022
Wykładowca:
Gniłka Aleksander

Opłata:
400,00 zł - cena podstawowa
380,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Program

Wykładowca: Aleksander Gniłka – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców na terytorium RP z uwzględnieniem zapisów właściwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
  • ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy ustawowy oraz wynikający z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
  • miejsce zamieszkania
  • umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (ich rola i kolejność zastosowania)
  • zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych (klauzula 183 dni, pojęcie „ekonomiczny pracodawca”)
  • opodatkowanie dochodów osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym
  • ryczałt dla osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym; ulga dla młodych dla nierezydenta w 2021r.
  • certyfikat rezydencji
  • prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce
  • obowiązek oraz prawo złożenia zeznania przez cudzoziemców
  • praca nierezydenta na rzecz zagranicznego podmiotu – informacje ORD-W1
  • metody unikania podwójnego opodatkowania wynikające z ustawy oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
  • możliwość uwzględnienia przy rozliczeniu podatkowym w Polsce składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne płaconych do zagranicznych systemów ubezpieczeń
  • informacje podatkowe PIT-11 oraz IFT-1/1R sporządzane przez płatników (z zastosowaniem właściwego identyfikatora podatnika) oraz deklaracje podatkowe PIT-37, PIT-36 sporządzane przez podatników
 2. Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnionych w Polsce oraz wykonujących pracę w Polsce (sytuacje braku tytułu do ubezpieczeń społecznych w Polsce) z uwzględnieniem ustawodawstwa UE oraz właściwych umów o zabezpieczeniu społecznym
  • zasada jednego ustawodawstwa
  • zasada równego traktowania
  • zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania
  • „stały charakter pobytu” cudzoziemców na terytorium RP a podleganie ubezpieczeniom w Polsce
  • wyjątki od zasady podlegania ubezpieczeniu w kraju wykonywania pracy
  • pracownicy delegowani
  • pracownicy transportu międzynarodowego
  • pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich
  • działalność prowadzona w kilku państwach jednocześnie
  • podleganie przez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce
  • ubezpieczenia obywateli państw trzecich.
 3. Pytania uczestników szkolenia

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.45 – 16.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119