Miejsce:
online
Kategoria
Kadry/płace
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
22.11.2023
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
22.11.2023
Wykładowca:
Kędziora Jacek

Opłata:
375,00 zł - cena podstawowa
356,25 zł - cena dla członków Stowarzyszenia

Program

Wykładowca: Jacek Kędziora – specjalista ds. kadr, adwokat

Program kursu (7 godzin wykładowych):

 1. Kogo dotyczy obowiązek tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:
  • pracodawcy zobowiązani i zwolnieni z obowiązku tworzenia Funduszu
  • zasady rezygnacji z ZFŚS,
  • co ze środkami Funduszu w razie jego likwidacji,
 2. Działalność socjalna pracodawcy:
  • rodzaje świadczeń socjalnych (w tym m.in. zapomogi, bony, talony, karty przedpłacone, żłobki, kluby dziecięce),
  • zasady dokumentowania prawa do świadczeń socjalnych
  • ochrona danych osobowych a prawo do świadczeń socjalnych
 3. Systemy kafeteryjne – jako praktyczna nowość
 4. Kryteria socjalne w świetle orzecznictwa sądowego
 5. Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu (z uwzględnieniem problematycznych przypadków)
 6. Odpis na Fundusz:
  • odpis podstawowy i dodatkowy – wysokość i zasady naliczania,
  • nowelizacja dotycząca wysokości odpisu w 2023 r.
  • ustalanie przeciętnej liczby osób zatrudnionych
 7. Świadczenie urlopowe jako świadczenie pozafunduszowe wypłacane na podstawie ustawy
 8. Podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne a świadczenia z ZFŚS
 9. Skutki naruszenia przepisów o ZFŚS
 10. Omówienie przykładowego regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 11. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu on-line wymaga wcześniejszej opłaty.
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 15.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu
Masz konto - zaloguj się
Przypomnij hasło
Nie masz konta - wypełnij formularz Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Kod rabatowy

Deklaracja uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119