Miejsce:
online
Kategoria
Typ:
Kurs
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
18.09.2021
Godzina rozpoczęcia:
09:30
Koniec zapisów:
18.09.2021

Opłata:
65,00 zł - cena podstawowa
65,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Brak miejsc

Program

Zajęcia powtórzeniowe – wrzesień 2021 roku
(wszystkie zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość)

KURS PODSTAW RACHUNKOWOŚCI

Liczba godzin wykładowych – 6
cena od jednej osoby 65,00 zł

Termin: 2021.09.18 9.30-15.00

Przedmiot: Rachunkowość z elementami prawa podatkowego

Czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesyłać pocztą na adres Biura Oddziału (01-231 Warszawa, ul. Płocka 17 lok. 25), faxem (0 22 862-52-95) lub e – mailem (szkolenie@skp-ow.com.pl, biuro@skp-ow.com.pl).

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy, terminu lub odwołania szkolenia.

Należność za szkolenia prosimy wpłacać na nasz rachunek bankowy PKO BP SA Nr 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119 wpisując na przelewie nazwisko uczestnika szkolenia lub w kasie Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, ul. Płocka 17 lok. 25.

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119