Miejsce:
online
Typ:
Kurs
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
10-11.09.2022
Godzina rozpoczęcia:
09:30
Koniec zapisów:
10.09.2022

Opłata:
199,00 zł - cena podstawowa
199,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Program

Zajęcia powtórzeniowe – wrzesień 2022 roku
(wszystkie zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość)

KURS DLA SAMODZIELNYCH KSIĘGOWYCH (BILANSISTÓW)
SPECJALISTÓW DS. RACHUNKOWOŚCI

Liczba godzin wykładowych – 16
cena od jednej osoby 199,00 zł

2022.09.10 9.30-16.30 – Rachunkowość z elementami etyki zawodowej

2022.09.11 9.30 -12.45 – Rachunkowość z elementami etyki zawodowej

2022.09.11 13.15-16.30 – Prawo podatkowe I

 

Czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesyłać pocztą na adres Biura Oddziału (01-231 Warszawa, ul. Płocka 17 lok. 25), faxem (0 22 862-52-95) lub e – mailem (szkolenie@skp-ow.com.pl, biuro@skp-ow.com.pl).

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy, terminu lub odwołania szkolenia.

Należność za szkolenia prosimy wpłacać na nasz rachunek bankowy PKO BP SA Nr 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119 wpisując na przelewie nazwisko uczestnika szkolenia lub w kasie Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, ul. Płocka 17 lok. 25.

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119