Miejsce:
online
Kategoria
Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
07.06.2022
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
07.06.2022
Wykładowca:
Sekita Jarosław

Opłata:
400,00 zł - cena podstawowa
380,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Program

Wykładowca: Jarosław Sekita – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Zmiany wynikające z Polskiego Ładu (od 1.01.2022 r.) dotyczące pracowników i zleceniobiorców, w tym m.in.:
  • zakaz odliczania składki zdrowotnej oraz zmiana zasad poboru zaliczek (m.in.. stosowanie nowych zwolnień podatkowych w procesie poboru zaliczek),
  • nowa kwota wolna i skala podatkowa oraz wpływ zmian na pobór zaliczek (nowa kwota ulgi podatkowej, uprawnienie zleceniobiorcy do żądania braku poboru zaliczek),
  • nowe zwolnienia dotyczące podatników powracających z zagranicy oraz spełniających kryteria „emerytalne”,
  • nowe zwolnienie dla rodzin wielodzietnych,
  • nowe koszty uzyskania przychodów dla osób wykonujących obowiązki społeczne i obywatelskie.
 2. Zmiany wprowadzane od 1.07.2022 r., w tym m.in.:
  • zmiana zasad poboru zaliczek w stosunku do pracowników, osób wykonujących działalność osobiście (art. 13 PIT) oraz z praw majątkowych,
  • zmiana zakresu stosowania zwolnień podatkowych (świadczenia dla emerytów, młodych pracowników, ulgi dla osób przyjeżdżających z zagranicy, rodziców 4+ i pracujących emerytów),
  • zmiany dotyczące rozliczenia rocznego (wzmianka).
 3. Pozostałe problemy związane z rozliczaniem podatku PIT przez pracodawców i zleceniodawców):
  • Przychody podatkowe (m.in.):
   • pożyczki,
   • udostępnienie samochodu służbowego na cele prywatne pracownika,
   • pakiety medyczne,
   • wycieczki i imprezy zakładowe.
 4. Zwolnienia przedmiotowe:
  • ubrania pracownicze (służbowe),
  • świadczenia BHP,
  • ekwiwalenty w związku z wykorzystywaniem majątku osobistego pracownika,
  • ryczałty samochodowe,
  • podróże służbowe,
  • pracownicy mobilni i oddelegowani – różnice w opodatkowaniu,
  • podróże osób nie będących pracownikami,
  • zapomogi,
  • świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  • świadczenia dla emerytów i rencistów,
  • dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
  • szkolenia,
  • ulga „bez PIT dla młodych”,
  • inne.
 5. Szczególne przypadki rozliczania podatku:
  • podatek ryczałtowy od „małych” zleceń,
  • śmierć pracownika.
 6. Pytania uczestników.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119