Miejsce:
Warszawa
Kategoria
Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
24.01.2022
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
24.01.2022
Wykładowca:
Tomala Grzegorz

Opłata:
460,00 zł - cena podstawowa
437,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Brak miejsc

Program

Wykładowca: Grzegorz Tomala – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Definicja podatnika VAT
  • działalność gospodarcza, jako przesłanka dla powstania obowiązku rozliczania podatku VAT
  • zwolnienie podmiotowe z podatku VAT limitowane obrotem 200 000 zł
 2. Czynności podlegające opodatkowaniu
  • katalog czynności podlegających opodatkowaniu VAT
   • dostawa towarów
   • świadczenie usług
 3. Podstawowe informacje dotyczące WDT, WNT, importu usług
 4. Podstawowe informacje o wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO)
 5. Zasady ustalenia podstawy opodatkowania (kwoty netto)
 6. Obowiązek podatkowy
  • terminy powstania obowiązku podatkowego – najistotniejsze sytuacje
 7. Podstawowe informacje o stawkach podatkowych
 8. Podatek naliczony
  • podstawowe zasady odliczania podatku VAT
  • sytuacje, w których podatnik nie może odliczyć podatku naliczonego
  • dokumenty będące podstawą do odliczenia podatku VAT
  • terminy odliczenia podatku
  • odliczanie VAT przy nabyciu i korzystaniu z samochodów
 9. Zasady dokumentowania transakcji opodatkowanych VAT-em
  • podstawowe zagadnienia dotyczące treści faktury
  • terminy wystawiania faktur
  • podstawowe zasady dokumentacji za pomocą kasy fiskalnej
 10. Korygowanie transakcji objętych VAT
  • faktury i noty korygujące – najczęstsze sytuacje
 11. Podstawowe zagadnienia dotyczące mechanizmu podzielonej płatności
 12. Pytania Uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie stacjonarne.

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w godzinach 9.15 – 16.00.

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119