Miejsce:
online
Kategoria
Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
15.12.2021
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
15.12.2021
Wykładowca:
Tomala Grzegorz

Opłata:
400,00 zł - cena podstawowa
380,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Program

Wykładowca: Grzegorz Tomala – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Definicja podatnika VAT
  • działalność gospodarcza, jako przesłanka dla powstania obowiązku rozliczania podatku VAT
  • zwolnienie podmiotowe z podatku VAT limitowane obrotem 200 000 zł
 2. Czynności podlegające opodatkowaniu
  • katalog czynności podlegających opodatkowaniu VAT
   • dostawa towarów
   • świadczenie usług
 3. Podstawowe informacje dotyczące WDT, WNT, importu usług
 4. Podstawowe informacje o wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO)
 5. Zasady ustalenia podstawy opodatkowania (kwoty netto)
 6. Obowiązek podatkowy
  • terminy powstania obowiązku podatkowego – najistotniejsze sytuacje
 7. Podstawowe informacje o stawkach podatkowych
 8. Podatek naliczony
  • podstawowe zasady odliczania podatku VAT
  • sytuacje, w których podatnik nie może odliczyć podatku naliczonego
  • dokumenty będące podstawą do odliczenia podatku VAT
  • terminy odliczenia podatku
  • odliczanie VAT przy nabyciu i korzystaniu z samochodów
 9. Zasady dokumentowania transakcji opodatkowanych VAT-em
  • podstawowe zagadnienia dotyczące treści faktury
  • terminy wystawiania faktur
  • podstawowe zasady dokumentacji za pomocą kasy fiskalnej
 10. Korygowanie transakcji objętych VAT
  • faktury i noty korygujące – najczęstsze sytuacje
 11. Podstawowe zagadnienia dotyczące mechanizmu podzielonej płatności
 12. Pytania Uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.45 – 16.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119