Miejsce:
online
Kategoria
Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie (9:00-16:00)
Termin rozpoczęcia:
21.02.2024
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
21.02.2024
Wykładowca:
Pieńkosz Cezary

Opłata:
430,00 zł - cena podstawowa
408,50 zł - cena dla członków Stowarzyszenia

Cel

Szkolenie skierowane jest do osób, które w ramach ciążących na nich obowiązków zajmują się rozliczaniem podatku VAT należnego lub naliczonego, albo nadzorują proces rozliczania podatku VAT z tytułu sprzedaży lub zakupu (łącznie z wystawianiem faktur sprzedaży, czy weryfikacją faktur zakupu).

 

Od 1 lipca 2023 r. obowiązuje pakiet zmian SLIM VAT 3. Część wprowadzonych zmian przekłada się na sposób rozliczenia WDT, WNT czy faktur korygujących, a także odliczania częściowego podatku naliczonego i korekt rocznych. Szkolenie poświęcone jest identyfikacji przypadków, w których mają zastosowanie zmiany i szczegółowemu omówieniu konsekwencji zmian, a jednocześnie jego celem jest przypomnienie i utrwalenie zasad rozliczania VAT w ramach transakcji objętych szkoleniem (wprowadzonych m.in. w ramach pakietu SLIM VAT i SLIM VAT 2).

Dodatkowo szkolenie poświęcone jest zasadom ustalania dodatkowego zobowiązania podatkowego z tytułu VAT („sankcji VAT”) oraz wskazuje w jakim zakresie podatnik może zminimalizować negatywne konsekwencje dodatkowego zobowiązania w podatku VAT.

W trakcie szkolenia zostaną również przedstawione zmiany w obszarze VAT obowiązujące od 13 października 2023 r. dotyczące opakowań wielokrotnego użytku oraz zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2024 r.

 Dzięki szkoleniu uczestnicy będą potrafili rozliczać VAT w zakresie transakcji objętych szkoleniem z uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach, a także będą wiedzieli jakie podjąć działania wykluczające albo zmierzające do zminimalizowania negatywnych konsekwencji ustalenia dodatkowego zobowiązania w podatku VAT.

Program

Wykładowca: Cezary Pieńkosz  doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Faktura dokumentująca jednocześnie wykonanie świadczenia i zaliczkę od 01.09.2023 r.:
  • Kiedy jest wystawiana?
  • Jak ją wystawić?
  • Jak powinna zostać ujęta w ewidencji VAT?
 2. Rozliczanie korekt WDT po zmianach w ramach SLIM VAT3:
  • Identyfikacja przypadków WDT
  • Obowiązek podatkowy
  • Stawka 0%
  • Rozliczanie WDT w przypadku braku dokumentów potwierdzających WDT
  • Otrzymanie dokumentów potwierdzających WDT z opóźnieniem a korekty rozliczenia WDT
 3. Rozliczanie WNT po zmianach w ramach SLIM VAT3:
  • Identyfikacja przypadków WNT
  • Rozliczanie VAT należnego
  • Rozliczanie VAT naliczonego
  • Kursy stosowane przy rozliczaniu WNT
 4. Rozliczanie faktur korygujących w podatku VAT po zmianach w ramach SLIM VAT 3:
  • Kursy walut dla faktur korygujących.
  • Rozliczanie faktur korygujących w transakcjach krajowych po stronie sprzedaży
  • Rozliczanie faktur korygujących w transakcjach krajowych po stronie zakupów
  • Rozliczanie faktur korygujących w transakcjach międzynarodowych po stronie sprzedaży
  • Rozliczanie faktur korygujących w transakcjach międzynarodowych po stronie zakupów
 5. Odliczanie częściowe i korekty roczne podatku naliczonego po zmianach w ramach SLIM VAT 3
  • Odliczanie częściowe przy pomocy współczynnika i prewspółczynnika; odliczanie wstępne i ostateczne, korekty roczne
  • Zwiększenia kwoty pozwalającej na uznanie, że proporcja określona przez podatnika wynosi 100% (w sytuacji gdy proporcja ta przekroczyła u niego 98%), z obecnych 500 zł do 10 000 zł – czyli jak to liczyć i na co uważać? Od kiedy stosujemy te zmiany i w jakim zakresie?
  • Wprowadzenia opcji rezygnacji z dokonania korekty, jeżeli różnica pomiędzy proporcją wstępną a ostateczną nie przekracza 2 punktów procentowych oraz w przypadku gdy proporcja ostateczna jest mniejsza niż proporcja wstępna, a podatek naliczony niepodlegający odliczeniu wynikający z różnicy między tymi proporcjami oraz tzw. korekty wieloletniej nie przekracza 10 000 zł – czyli jak to liczyć i na co uważać? Od kiedy stosujemy te zmiany i w jakim zakresie?
 6. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe w VAT
  • Kiedy podatnik może zostać „ukarany” dodatkowym zobowiązaniem?
  • Jakie są maksymalne stawki i jakie są kryteria ich różnicowania?
  • Jaki wpływ na wysokość „sankcji” mają zasady należytej staranności?
 7. Zmiany od 13.10.2023 r. dotyczące opakowań wielokrotnego użytku.
 8. Zmiany w przepisach VAT od 1 stycznia 2024 r.:
  • elektronizacja wiążących informacji stawkowych – WIS
  • ogólne obowiązki dostawców usług płatniczych
  • pozostałe zmiany w zależności od ewentualnych nowelizacji
 9. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia. Dyskusja.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.
Masz konto - zaloguj się
Przypomnij hasło
Nie masz konta - wypełnij formularz Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Kod rabatowy

Deklaracja uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119