Miejsce:
online
Kategoria
Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
28.06.2022
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
28.06.2022
Wykładowca:
Podkówka-Sędek Joanna

Opłata:
420,00 zł - cena podstawowa
399,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Program

Wykładowca: Joanna Podkówka-Sędek – specjalista ds. podatku VAT

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Konsekwencje Polskiego Ładu w podatku VAT:
  • Grupa VAT – definicja, zasady rejestracji, konsekwencje w podatku należnym i naliczonym, korekty roczne,
  • nowe terminy zwrotu podatku,
  • podatnik bezgotówkowy,
  • zmiany w WIS,
  • modyfikacja zwolnienia z VAT usług finansowych.
 2. Centralny Rejestr Faktur w 2022r..:
  • kogo dotyczy i kiedy jest dobrowolny a kiedy będzie obowiązkowy,
  • rodzaje faktur ustrukturyzowanych,
  • elementy faktury ustrukturyzowanej,
  • zasady wprowadzania do obrotu e-faktury,
  • uprawnienia do KSeF,
  • plusy i minusy monitorowania faktur,
  • zasady funkcjonowania.
 3. Zmiany w fakturowaniu wprowadzone w 2022r. :
  • obowiązkowe elementy faktury i faktury korygującej w 2022r.
  • wydłużony okres na wystawienie faktury,
  • korygowanie błędów.
 4. Zmiany w JPK od 01.01.2022r. – nowelizacja rozporządzenia i KKS:
  • nowa wersja struktury logicznej JPK,
  • korekta bez czynnego żalu.
 5. Planowanie zmiany w zakresie SLIM VAT III:
  • zwiększenie limitu dla Małych Podatników,
  • rezygnacja z wymogu posiadania faktury przy odliczaniu podatku naliczonego z tytułu unijnych nabyć towarów,
  • zmiany w zakresie WDT,
  • szerszy zakres zwolnień z VAT,
  • faktury korygujące i faktury zaliczkowe – modyfikacje,
  • obniżanie sankcji VAT;
  • zmiany w zakresie odliczania podatku vat w ramach proporcji.
 6. Faktury korygujące z uwzględnieniem korzystania z KSeF:
  • wpływ pakietu SLIM VAT I na ujęcie korekty u sprzedawcy i nabywcy,
  • korzystanie z KSeF a rozliczanie korekt,
  • ujęcie faktury korygującej IN MINUS i IN PLUS w JPK,
  • faktury korygujące WDT – zasady ewidencjonowania w JPK oraz w VAT-UE,
  • faktury korygujące WNT – zasady ujmowania w JPK oraz w VAT-UE,
  • korekty faktur exportowych.
 7. Ulga na złe długi po modyfikacjach w ramach pakietu SLIM VAT II.
 8. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Pozostałe terminy tego szkolenia

zobacz +
Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119