Miejsce:
Warszawa
Kategoria
Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
21.06.2022
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
21.06.2022
Wykładowca:
Pieńkosz Cezary

Opłata:
470,00 zł - cena podstawowa
446,50 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Program

Wykładowca: Cezary Pieńkosz – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Faktura ustrukturyzowana, Krajowy System e-Faktur – wybrane zagadnienia:
  • Jaką formę może mieć faktura w 2022 r.?
  • Czym jest faktura ustrukturyzowana? Od kiedy i w jakim zakresie będzie obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych?
  • Czym jest KSeF (Krajowy System e-Faktur)? Jak działa system?
  • Kto po stronie podatnika ma dostęp do KSeF i na jakich zasadach?
  • Czy w KSeF mam konto?
  • Jak wystawiam fakturę ustrukturyzowaną?
  • Jakie rodzaje dokumentów mogę wystawiać w KSeF? Jakie faktury są wyłączone z zakresu KSeF?
  • Co z fakturami w walucie obcej?
  • Czy mogę poprzez KSeF wystawić fakturę na podmiot zagraniczny?
  • Czy podatnicy zagraniczni mogą wystawiać faktury w KSeF i na jakich zasadach?
  • Jak faktura ustrukturyzowana i KSeF wpływa na rozliczenia sprzedawcy i nabywcy?
  • Jakie konsekwencje ma brak zgody nabywcy na otrzymanie faktury z KSeF?
  • Co z duplikatami?
  • Co w przypadku wystawienia noty korygującej do faktury ustrukturyzowanej?
  • Jak korygować faktury ustrukturyzowane? Co z anulowaniem faktur?
  • Jaka jest relacja między KSeF a PEF?
  • Jakie są ryzyka korzystania z KSeF?
 2. Wsparcie dla Ukrainy – skutki w VAT:
  • Warunki stosowania stawki 0% dla nieodpłatnych dostaw towarów i nieodpłatnego świadczenia usług
  • Różne sposoby rozliczenia nieodpłatnych dostaw towarów w zależności od okoliczności danego przypadku
  • Świadczenie pieniężne w związku z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 PLN)
  • Rozliczanie podatku naliczonego
 3. Tarcza antyinflacyjna 2.0:
  • Obniżona 8% stawka VAT na paliwo
  • 0% stawka VAT na podstawowe produkty spożywcze
  • 0% stawka VAT na gaz
  • Obniżona 5% stawka VAT na prąd i ciepło
  • 0% stawka VAT na nawozy
  • Tarcza a refakturowanie mediów
 4. Planowane zmiany w VAT – SLIM VAT 3:
  • Limit sprzedaży dla małych podatników VAT
  • Wymogi odliczania podatku naliczonego z tytułu WNT
  • Faktury zaliczkowe
  • Rozszerzenie możliwości regulowania zobowiązań publicznoprawnych środkami z rachunku VAT
  • Dostawy łańcuchowe
  • Kursy walut dla faktur korygujących
  • Mechanizm rozliczania WDT w przypadku braku dokumentów potwierdzających przemieszczenie towarów
  • Zwolnienie dotyczące usług zarządzania funduszami inwestycyjnymi
  • Odliczanie proporcjonalne
  • Rozliczanie korekt rocznych podatku naliczonego
  • Odpowiedzialność solidarna
  • Kasy rejestrujące
  • Dodatkowe zobowiązanie VAT
  • Korekty transakcji rozliczanych w ramach OSS, IOSS i procedury nieunijnej
  • Konsolidacja WIS, WIA i WIT
 5. Polski Ład a VAT – zmiany od 1 lipca 2022 r.
  • Grupa VAT – możliwość wspólnego rozliczania się z VAT przez kilku podatników:
   • Po co tworzyć grupę VAT? Jakie korzyści daje utworzenie grupy VAT?
   • Kto może tworzyć grupę VAT? Czy osoba fizyczna może być członkiem grupy VAT?
   • Jak utworzenie grupy VAT wpływa na rozliczanie transakcji gospodarczych?
   • Jak rozliczać i dokumentować transakcje między członkami grupy VAT?
   • Jak rozliczać i dokumentować transakcje z podmiotami spoza grupy VAT?
   • Jakie konsekwencje przy rozliczaniu transakcji ma wejście Oddziału w skład grupy VAT?
   • Jak utworzenie grupy VAT wpływa na odliczanie podatku naliczonego?
   • Jak rozliczać transakcje zrealizowane na przełomie tworzenia grupy VAT oraz po jej rozwiązaniu? Co z korygowaniem rozliczenia transakcji?
   • Co trzeba wziąć pod uwagę i co rozważyć zanim zdecydujemy się na tworzenie grupy VAT?
  • Kasy rejestrujące w 2022 r.:
   • Kto w 2022 r. roku zostanie objęty obowiązkiem stosowania kas fiskalnych od początku działalności? Co z podatnikami kontynuującymi działalność w tym zakresie? Od kiedy kasa fiskalna?
 6. Zagadnienia z praktyki skarbowej i orzecznictwa:
  • Interpretacja ogólna dotycząca najmu lokalu wykorzystywanego do celów mieszkalnych – kiedy zwolnienie a kiedy 23% VAT?
  • Wyrok NSA z 17.03.2022 r. – korekta sprzedaży paragonowej a możliwość odzyskania VAT
  • Wyrok TSUE z 07.04.2022 r. – stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (transakcje międzynarodowe)
 7. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia. Dyskusja.

Dodatkowe informacje

Szkolenie stacjonarne.
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy.
Zajęcia odbywać się będą w O/O SKwP w Warszawie w godzinach 9:15 – 16:00.

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119