Miejsce:
Warszawa
Kategoria
Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
12.07.2021
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
12.07.2021
Wykładowca:
Pieńkosz Cezary

Opłata:
450,00 zł - cena podstawowa
427,50 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Program

Wykładowca: Cezary Pieńkosz – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Zmiany w ramach pakietu „Slim VAT” i ich wpływ na rozliczanie transakcji międzynarodowych:
  • Kursy walut,
  • Zasady rozliczania faktur korygujących,
  • Zaliczki w eksporcie towarów
  • Nowe zasady TAX FREE
 2. Brexit a rozliczanie transakcji międzynarodowych:
  • Korekty transakcji realizowanych w okresie przejściowym.
  • Kwalifikacja podatkowa transakcji towarowych realizowanych z kontrahentami ze Zjednoczonego Królestwa (Wielka Brytania a Irlandia Północna)
  • Kwalifikacja podatkowa transakcji usługowych realizowanych z kontrahentami ze Zjednoczonego Królestwa (Wielka Brytania a Irlandia Północna)
  • Przedstawiciel podatkowy podatnika brytyjskiego
  • Zwrot VAT zapłaconego za granicą, „VAT-Refund”
 3. Praktyka ujęcia w nowym JPK-V7M i JPK-V7K transakcji międzynarodowych (zmiany od 1 października 2020 r.):
  • Prezentacja w JPK-V7M i JPK-V7K:
   • WDT, eksportu towarów, dostawy poza terytorium kraju, sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju
   • WNT, importu towarów, dostawy dla której podatnikiem jest nabywca, sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju
   • eksportu usług
   • importu usług
    pod kątem

    • identyfikacji dokumentów stanowiących podstawę zapisów w JPK-VAT
    • znaczników dokumentów
    • znaczników GTU i procedur VAT
    • ujęcia faktur korygujących
    • korekt błędnych zapisów w ewidencji i deklaracji
  • Rozliczanie WDT jako dostawy krajowej i późniejsza korekta rozliczenia w celu „powrotu” do stawki 0%
  • Rozliczanie eksportu towarów jako dostawy krajowej i późniejsza korekta rozliczenia w celu „powrotu” do stawki 0%
  • Przemieszczenie towaru w ramach własnego przedsiębiorstwa
 4. Dostawy łańcuchowe i trójstronne po zmianach od 1 lipca 2020 r. – najważniejsze zagadnienia.
  • Zasady kwalifikacji transakcji łańcuchowych związanych z obrotem towarami z krajami spoza UE (importem/eksportem towarów)
  • Zasady kwalifikacji transakcji łańcuchowych związanych z obrotem towarowym wewnątrz UE (WDT/WNT)
  • Procedura uproszczona a transport realizowany odcinkami – identyfikacja transakcji trójstronnych i dwustronnych
 5. Warunki zastosowania stawki 0% VAT przy WDT od 1 lipca 2020 r. w świetle objaśnień MF z 17.12.2020 r. – najważniejsze zagadnienia.
  • Znaczenie „podania” numeru VAT-UE przez nabywcę
  • Błędy w informacji podsumowującej i ich znaczenie dla zastosowania stawki 0%.
  • Wymogi dokumentacyjne w zakresie przemieszczenia towaru
  • Warunki skorzystania z domniemania WDT i jego znaczenie
 6. Procedura call of stock po 1 lipca 2020 r. – najważniejsze zagadnienia.
 7. Import towarów po 1 lipca 2020 r.
 8. Aktualne problemy i kierunki planowanych zmian w zakresie rozliczania transakcji międzynarodowych – odpowiedzi na pytania uczestników.

Dodatkowe informacje

Szkolenie stacjonarne.

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w godzinach 9.15 – 16.00.

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119