Miejsce:
online
Kategoria
Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
27.08.2021
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
27.08.2021
Wykładowca:
Pieńkosz Cezary

Opłata:
340,00 zł - cena podstawowa
323,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Program

Wykładowca: Cezary Pieńkosz – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Zasady rozliczania i praktyka ujęcia w nowym JPK-V7M i JPK-V7K transakcji międzynarodowych z uwzględnieniem zmian w ramach pakietu E-COMMERCE i SLIM VAT 2:
  • Prezentacja w JPK-V7M i JPK-V7K:
   • WDT, eksportu towarów, dostawy poza terytorium kraju, WSTO (wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość)
   • WNT, importu towarów, dostawy dla której podatnikiem jest nabywca,
   • eksportu usług
   • importu usług
    pod kątem

    • identyfikacji dokumentów stanowiących podstawę zapisów w JPK-VAT
    • znaczników dokumentów
    • znaczników GTU i procedur VAT
    • ujęcia faktur korygujących
    • korekt błędnych zapisów w ewidencji i deklaracji
  • Rozliczanie WDT jako dostawy krajowej i późniejsza korekta rozliczenia w celu „powrotu” do stawki 0%
  • Rozliczanie eksportu towarów jako dostawy krajowej i późniejsza korekta rozliczenia w celu „powrotu” do stawki 0%
  • Przemieszczenie towaru w ramach własnego przedsiębiorstwa
  • Nowe rodzaje dostaw towarów (od 01.07.2021 r. – pakiet E-COMMERCE):
   • WSTO (wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość)
   • SOTI (sprzedaż na odległość towarów importowanych)
  • Nowe szczególne procedury rozliczania VAT (od 01.07.2021 r. – pakiet E-COMMERCE):
   • OSS (one stop shop)
   • IOSS (import one stop shop)
   • USZ (uproszczenie szczególne) – i jej znaczenie dla firm kurierskich, pocztowych, agencji celnych i samego nabywcy towaru
 2. Dostawy łańcuchowe i trójstronne po zmianach od 1 lipca 2020 r. – najważniejsze zagadnienia.
  • Doprecyzowanie zasad od 1 lipca 2021 r. (pakiet „SLIM VAT 2”)
  • Zasady kwalifikacji transakcji łańcuchowych związanych z obrotem towarami z krajami spoza UE (importem/eksportem towarów)
  • Zasady kwalifikacji transakcji łańcuchowych związanych z obrotem towarowym wewnątrz UE (WDT/WNT)
  • Procedura uproszczona a transport realizowany odcinkami – identyfikacja transakcji trójstronnych i dwustronnych
 3. Warunki zastosowania stawki 0% VAT przy WDT od 1 lipca 2020 r. w świetle objaśnień MF z 17.12.2020 r.– najważniejsze zagadnienia.
  • Znaczenie „podania” numeru VAT-UE przez nabywcę
  • Błędy w informacji podsumowującej i ich znaczenie dla zastosowania stawki 0%.
  • Wymogi dokumentacyjne w zakresie przemieszczenia towaru
  • Warunki skorzystania z domniemania WDT i jego znaczenie
 4. Brexit a rozliczanie transakcji międzynarodowych:
  • Korekty transakcji realizowanych w okresie przejściowym.
  • Kwalifikacja podatkowa transakcji towarowych realizowanych z kontrahentami ze Zjednoczonego Królestwa (Wielka Brytania a Irlandia Północna)
  • Kwalifikacja podatkowa transakcji usługowych realizowanych z kontrahentami ze Zjednoczonego Królestwa (Wielka Brytania a Irlandia Północna)
  • Przedstawiciel podatkowy podatnika brytyjskiego
  • Zwrot VAT zapłaconego za granicą, „VAT-Refund”
 5. Aktualne problemy i kierunki planowanych zmian w zakresie rozliczania transakcji międzynarodowych – odpowiedzi na pytania uczestników.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119