Miejsce:
Warszawa
Kategoria
Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
20.09.2021
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
20.09.2021
Wykładowca:
Pieprzyk Luiza

Opłata:
460,00 zł - cena podstawowa
437,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia

Program

WykładowcaLuiza Pieprzyk – specjalista ds. podatków

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. NOWE ZASADY KONTROLOWANIA PODATNIKA – CO MUSISZ WIEDZIEĆ? PRZYGOTOWANIE DO E–KONTROLI
  • Poznaj narzędzia kontroli zdalnych – VIES, STIR, JPK, BIAŁĄ LISTĘ
  • Nowe obowiązki dla podatnika i więcej praw dla urzędnika
  • Terminy dla kontrolowanego – konsekwencje finansowe
  • Lista kontrolna FAKTUROWANIA – przygotowanie do weryfikacji skarbówki
  • Procedury postepowania w sprzedaży i zakupie – na co zwrócić uwagę?
  • Instytucje ochrony podatnika – poznaj swojego obrońcę!
  • Odpowiedzialność za błędy – KTO I ZA ILE?
  • Warto wiedzieć – PRAWA PODATNIKA w „Konstytucji dla biznesu”
 2. Zmiany dotyczące ewidencjonowania i fakturowania
 3. NOWE PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA/KONTROLERA
 4. PRAKTYKA PODATNIKA – JAK UNIKNĄĆ BŁĘDÓW W FAKTURACH VAT?
  • Obowiązek wystawiania faktur w 2021 roku – kiedy i na jakich zasadach w nowym JPK_V7?
   • Zmiany w fakturowaniu VAT od 2021 – stan bieżący na dzień szkolenia
   • Jakie zdarzenia gospodarcze powodują obowiązek wystawienia faktury
   • Kiedy nota kiedy faktura – ważne w nowym JPK_V7
   • Kiedy podatnik obowiązany jest do wystawiania faktur
   • Kiedy faktura kiedy paragon
   • Faktura wystawiona na rzecz osoby fizycznej niebędącej podatnikiem
  • Jakie dane i terminy musi zawierać faktura VAT aby nie narażała na sankcje i kary z kks – na podstawie orzecznictwa i interpretacji organów podatkowych
   • Obowiązkowe dane faktury
   • GTU na fakturach?
   • Data wystawienia faktury
   • Numeracja faktur w systemie papierowym i elektronicznym
   • Dane sprzedawcy i nabywcy na fakturze
   • Nazwa podatnika i nabywcy – pełna czy skrócona?
   • Adres podatnika
   • Numer identyfikacyjny sprzedawcy i nabywcy
   • Data transakcji
   • Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi
   • Rabaty (opusty lub obniżki cen) na fakturze
   • Symbol PKWiU/CN na fakturach – najważniejszy aspekt dowodowy na trudne czasy
   • Numer rejestracyjny pojazdu samochodowego na fakturze, pieczątka i podpis sprzedawcy na fakturze, adnotacje na fakturze
  • Terminy wystawiania faktur a termin dostawy towarów i wykonania usługi a JPK_VAT
   • Ogólne terminy wystawiania faktur
   • Warunki dostawy INCOTERMS!
   • Wykonanie usługi czy data z protokołu zdawczo-odbiorczego?
   • Zasadniczy termin wystawienia faktury
   • Faktury zbiorcze – zasady wystawiania
   • Kiedy najwcześniej można wystawić fakturę
   • Szczególne terminy wystawiania faktur
   • Zaliczki w VAT i problemy rozliczania
 5. Faktury korygujące – pułapki rozliczania w 2021
  • Zasady rozliczania faktur korygujących obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.
   • Kiedy sprzedawca rozlicza faktury korygujące “in minus”
   • Kiedy nabywca rozlicza faktury korygujące „in minus”
   • Jaką dokumentacją trzeba dysponować, aby potwierdzić uzgodnienie warunków transakcji
   • Kiedy należy rozliczać faktury korygujące “in plus”
  • Prawo do uzgodnienia dalszego stosowania w 2021 r. dotychczasowych zasad rozliczania faktur korygujących “in minus”
  • Czy nowe przepisy są korzystne dla podatników – „fenomen” UZGODNIENIA I SPEŁNIENIA warunków
  • Kiedy można sporządzić zbiorczą fakturę korygującą dotyczącą kilku faktur sprzedaży
   • Kiedy można wystawić uproszczone, zbiorcze faktury korygujące
   • Kiedy możemy wystawić zwykłą, zbiorczą fakturę korygującą
   • Czy konieczne jest podawanie na zbiorczych fakturach korygujących numerów faktur i dat ich wystawienia
   • Czy zbiorcze faktury korygujące powinny objąć także faktury korygujące
 6. PRAKTYCZNE PRZYKŁADY I ANALIZA PROBLEMÓW – WARSZTATY Z KOREKT 2021
 7. Faktury elektroniczne – zasady oraz zalety i zagrożenia stosowania na dzień przed nowelizacją (dodatkowo wzór porozumienia)
  • co powinna zawierać e-faktura i kiedy należy ją wystawić? – cechy faktury elektronicznej
  • akceptacja nabywcy na otrzymywanie e-faktur
  • sposoby zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury – UWAGA! omówienie regulaminu i procedur obowiązujących w firmach
  • bezpieczny podpis elektroniczny
  • umowa w sprawie EDI
  • pozostałe sposoby zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury (metody kontroli biznesowej i rozwiązania informatyczne)
  • forma faktury korygujące i duplikaty e-faktur
  • pojęcie „wystawienia” i „otrzymania” e-faktury
 8. Zmiany dotyczące FAKTUR ELEKTRONICZNYCH – PRAWO CZY OBOWIĄZEK? WIELKIE ZMIANY W FAKTUROWANIU I KORYGOWANIU – Krajowy System e-Faktur:
  • Co to jest KSeF i jaką ma spełniać rolę
  • KSeF obowiązkowy czy dobrowolny – zasady funkcjonowania
  • Zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego do Krajowego Systemu e-Faktur
  • Pojęcie faktury ustrukturyzowanej tj. wystawianej w ramach KSeF
  • Akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej
  • Wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej
  • Uwierzytelnienia faktury ustrukturyzowanej
  • Faktura ustrukturyzowanych i zasady ich wystawiania
  • Nowość – numeracja faktur w ministerialnym systemie KSeF
  • ZACHĘTA dla przedsiębiorców – zasady ujmowania przez sprzedawcę i nabywcę faktur korygujących na minus wystawionych jako tzw. faktury ustrukturyzowane
  • Preferencje dla podatników wystawiających tzw. faktury ustrukturyzowane (m.in. skrócony termin zwrotu VAT)
  • Podobieństwa i różnice w KSeF – faktury ustrukturyzowane a noty korygujące
  • Określenie daty otrzymania faktury ustrukturyzowanej
  • Obowiązki podatników wystawiających faktury ustrukturyzowanej
  • Kto ma dostęp do systemu – zawiadomienie organu podatkowego o osobach mających dostęp do systemu KSeF
  • Korzyści dla podatnika a korzyści dla fiskusa – ocena regulacji
 9. Zmiany wynikające ze SLIM VAT 2 dla FAKTUR ELEKTRONICZNYCH/ PAPIEROWYCH – analiza problemów
 10. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

Dodatkowe informacje

Szkolenie stacjonarne.

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w godzinach 9.15 – 16.00.

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119