Miejsce:
Warszawa
Kategoria
Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
12.10.2021
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
12.10.2021
Wykładowca:
Pieńkosz Cezary

Opłata:
460,00 zł - cena podstawowa
437,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Program

Wykładowca: Cezary Pieńkosz – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Nowy ład a VAT.
  • Grupa VAT – możliwość wspólnego rozliczania się z VAT przez kilku podatników
  • Opodatkowanie usług finansowych
  • Obrót gotówkowy i bezgotówkowy a konsekwencje na gruncie VAT
  • Zmiany w WIS
  • Porozumienie inwestycyjne – nowy instrument służący zapewnieniu inwestorowi pewności wykładni przepisów prawa podatkowego w zakresie skutków podatkowych planowanej inwestycji
  • Wprowadzenie konstrukcji nabycia sprawdzającego
  • Wprowadzenie możliwości informowania podatników przez Szefa KAS o ryzyku uczestniczenia w karuzelach podatkowych
 2. SLIM VAT 2 – zmiany od 1 października 2021 r.
  • Transakcje łańcuchowe – doprecyzowanie
  • Korekta obniżająca podstawę opodatkowania – import usług, dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca oraz WNT
  • Rozliczenie importu towarów w korekcie deklaracji
  • Wybór opcji opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części
  • WNT i odwrotne obciążenie – rezygnacja z warunku rozliczenia podatku należnego w terminie 3 miesięcy jako warunku do odliczenia VAT naliczonego; konsekwencja przełomowego wyroku TSUE z 18.03.2021 r. w sprawie C-895/19
  • Nowe zasady obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego poprzez korektę deklaracji
  • Wydłużenie terminu na złożenie VAT-26
  • Uproszczenia w zakresie ulgi na złe długi
  • Zaległości podatkowe a uwalnianie środków z rachunku VAT
  • Uwalnianie środków z rachunku technicznego
  • Zmiana w zał. 15
  • Konsolidacja środków na rachunkach VAT w różnych bankach
  • Rozszerzenie możliwości przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT
 3. Faktura ustrukturyzowana, zmiany w fakturowaniu, Krajowy System e-Faktur – zmiany od 1 października 2021 r.
  • Faktura ustrukturyzowana
  • Elementy treści faktury
  • Terminy wystawiania faktur
  • Faktury korygujące
  • Duplikaty
  • KSeF a fakturowanie i rozliczanie VAT
 4. Zmiany w JPK od 1 lipca 2021 r.
  • Zmiana w części deklaracyjnej JPK w związku z pakietem E-commerce
  • Zbiorcze wykazywanie dokumentów
  • Ulga na złe długi – dodatkowe dane
  • Kody GTU
  • Zmiany w zakresie symboli procedur
  • Nowe symbole procedur w związku z pakietem E-commerce
  • Zmiany w ewidencji zakupu
 5. Pakiet e-commerce – zmiany od 1 lipca 2021 r.:
  • Co z rozliczeniem zakupów towarów importowanych z państw trzecich (spoza UE) w przesyłkach do 150 EUR:
   • gdy nabywcą jest konsument?
   • gdy nabywcą jest podatnik VAT?
  • Nowe rodzaje dostaw towarów:
   • WSTO (wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość)
   • SOTI (sprzedaż na odległość towarów importowanych)
  • Nowe szczególne procedury rozliczania VAT:
   • OSS (one stop shop)
   • IOSS (import one stop shop)
   • USZ (uproszczenie szczególne) – i jej znaczenie dla firm kurierskich, pocztowych, agencji celnych i samego nabywcy towaru
  • Rola podatników ułatwiających dostawę towarów przy użyciu interfejsów elektronicznych – wpływ na kwalifikację i rozliczenie transakcji
  • Zmiany w zakresie fakturowania
  • Wpływ zmian na obowiązki ewidencyjne i JPK-VAT
  • Nowe deklaracje VAT.
 6. Elektroniczny system „TAX-FREE” – podstawowe zagadnienia.
 7. Dodatkowo program będzie aktualizowany i uzupełniany, aby szkolenie uwzględniało bieżące zmiany w przepisach i problemy praktyki rozliczeń VAT.
 8. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia. Dyskusja.

Dodatkowe informacje

Szkolenie stacjonarne.

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w godzinach 9.15 – 16.00.

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Pozostałe terminy tego szkolenia

zobacz +
Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119