Miejsce:
online / Warszawa
Kategoria
Kadry/płace
Typ:
Szkolenie
Tryb:
stacjonarne / online
Termin rozpoczęcia:
11.08.2022
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
11.08.2022
Wykładowca:
Salamon Aldona

Opłata – zajęcia w trybie stacjonarnym:
460,00 zł - cena podstawowa
437,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Opłata – zajęcia w trybie on-line:
400,00 zł - cena podstawowa
380,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia

Program

Wykładowca: Aldona Salamon – specjalista w zakresie płac i kadr

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Ogólne zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku.
 2. Pojęcie wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku.
 3. Premie, nagrody i inne składniki wynagrodzenia przyznawane w formie pieniężnej i niepieniężnej w podstawie wymiaru zasiłku.
 4. Zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników za okresy miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne lub inne z uwzględnieniem sytuacji, w której pracownik nie pozostawał w zatrudnieniu przez pełny uwzględniany okres.
 5. Uwzględnianie w podstawie wymiaru zasiłku składników w sytuacji, gdy składnik przysługuje a nie został wypłacony, gdy został wypłacony zaliczkowo, gdy został uwzględniony za okres poprzedni a pracodawca podjął decyzję o niewypłacaniu składnika.
 6. Podstawa wymiaru zasiłku w miesiącu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek – ustalanie średniego wskaźnika potrąconych składek.
 7. Uwzględnianie w podstawie wymiaru zasiłku wynagrodzenia wypłaconego na kilku listach płac w miesiącu w którym doszło do przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek ZUS.
 8. Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku po zmianie wymiaru czasu pracy z uwzględnieniem przeliczania składników za okresy dłuższe niż jeden miesiąc.
 9. Uwzględnianie w podstawie wymiaru zasiłków składników wynagrodzenia przysługujących do określonego terminu i składników, których wypłaty zaprzestano.
 10. Wpływ czasowego zawieszenia wypłaty składnika na podstawę wymiaru zasiłku.
 11. Zasady uzupełniania wynagrodzenia stałego i zmiennego. Składniki podlegające uzupełnieniu i przyjmowane w kwocie faktycznie wypłaconej. Co oznacza pojęcie „premia pomniejszana proporcjonalnie”.
 12. Uzupełnianie wynagrodzenia za miesiąc w którym nastąpiło przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek.
 13. Wpływ zamiany składnika wynagrodzenia na inny na podstawę wymiaru zasiłku (np. zamiana składnika miesięcznego na roczny, rocznego na kwartalny itp.).
 14. Uwzględnianie w podstawie wymiaru zasiłku przychodu z umowy zlecenia / umowy o dzieło zawartej z pracownikiem – w przypadku umów zawieranych na kolejne okresy lub na nakładające się okresy.
 15. Przeliczanie podstawy wymiaru zasiłku pomimo przerwy krótszej niż miesiąc kalendarzowy.
 16. Minimalna podstawa wymiaru zasiłku, z uwzględnieniem sytuacji, gdy pracownik otrzymuje składnik wypłacany za okres absencji chorobowej.
 17. Ćwiczenia praktyczne z ustalania podstawy wymiaru zasiłku dla pracownika.
 18. Sesja odpowiedzi na pytania uczestników

Dodatkowe informacje

Szkolenie hybrydowe
Udział możliwy w formie stacjonarnej lub on-line.
Wybór formy szkolenia w chwili zapisu.

Szkolenie stacjonarne.
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy.
Zajęcia odbywać się będą w O/O SKwP w Warszawie w godzinach 9:00 – 16:00.

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu on-line wymaga wcześniejszej opłaty.
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu
Zaloguj się
Przypomnij hasło
Forma uczestnictwa
Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119