Miejsce:
online
Kategoria
Kadry/płace
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
24.01.2022
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
24.01.2022
Wykładowca:
Skórzewska Ewa

Opłata:
400,00 zł - cena podstawowa
380,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Brak miejsc

Program

Wykładowca: Ewa Skórzewska – biegły rewident, specjalista w zakresie płac

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Jakie są różnice między umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi.
 2. Umowa zlecenia i umowa o dzieło – cechy charakterystyczne, podobieństwa i różnice.
 3. Minimalne wynagrodzenie dla zleceniobiorców i osób wykonujących umowy o świadczenie usług:
  • minimalna stawka godzinowa,
  • zasady ustalania wysokości przysługującego wynagrodzenia – zapisy umowy a faktycznie należne wynagrodzenie,
  • potwierdzanie liczby godzin – obowiązek, zasady i konsekwencje,
  • osoby fizyczne prowadzących działalność gospodarczą, a obowiązek składania dodatkowych oświadczeń.
 4. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło zawartej z:
  • pracownikiem innej firmy,
  • emerytem/rencistą,
  • osobą świadczącą usługi w ramach kilku umów zlecenia,
  • osobą do 26 roku życia
  • własnym pracownikiem.
 5. Zasady rozliczeń składkowych i podatkowych umów zleceń i umów o dzieło:
  • podstawa naliczania składek na ubezpieczenia społeczne,
  • podstawa naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  • opodatkowanie umów cywilnoprawnych – naliczanie zaliczki i podatku zryczałtowanego
 6. Pracownicze Plany Kapitałowe a umowy cywilnoprawne.
 7. Metodologia naliczania list płac dla umowy zlecenia i umowy o dzieło.
 8. Zasady ustalania świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa dla zleceniobiorców:
  • ustalanie prawa do świadczeń,
  • zasady ustalania wysokości podstawy świadczeń.
 9. Zasady dokumentowania rozliczenia umów cywilnoprawnych:
  • rachunek, lista wypłat, oświadczenia,
  • zasady zgłaszania i wyrejestrowywania,
  • umowa o dzieło a obowiązek zgłoszenia do ZUS.
 10. Podsumowanie – pytania uczestników.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.
Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119