Miejsce:
online
Kategoria
Kadry/płace
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
15.03.2022
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
15.03.2022
Wykładowca:
Młynarska-Wełpa Elżbieta

Opłata:
400,00 zł - cena podstawowa
380,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Program

Wykładowca: Elżbieta Młynarska – Wełpa – specjalista w zakresie płac i kadr

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Zasady podlegania ubezpieczeniom przez osoby nie będące pracownikami.
 2. Przychód z działalności wykonywanej osobiście a opodatkowanie zleceniobiorcy i dziełobiorcy w praktyce.
 3. Co różni umowę o pracę od umowy zlecenia a jakie są różnice pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło? Uregulowania zawarte w Kodeksie cywilnym a orzecznictwo SN i kontrole ZUS.
 4. Przedmiot umowy zlecenia i umowy o dzieło w praktyce – czyli na co zwracać uwagę, by nie popełniać błędów?
 5. Minimalne wynagrodzenie dla zleceniobiorców i osób wykonujących umowy o świadczenie usług w praktyce.
 6. Uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie zasad kontrolowania zatrudnienia na podstawie umów cywilno-prawnych.
 7. Zasady obejmowania ubezpieczeniem społecznym umów cywilnoprawnych:
  • oskładkowanie umów zlecenia,
  • sposób rozstrzygania zbiegu tytułów do ubezpieczeń,
  • oświadczenia zleceniobiorców w praktyce,
  • zwroty nadpłaconych składek od umów zlecenia – praktyka i stanowiska ZUS.
 8. Lista płac dla zleceniobiorców – zasady opodatkowania i oskładkowania umów a „zerowy PIT dla młodych”:
  • podstawa naliczania składek na ubezpieczenia społeczne,
  • podstawa naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  • opodatkowanie umów cywilnoprawnych – naliczanie zaliczki i podatku zryczałtowanego.
 9. Naliczanie list płac – przykłady różnych kalkulacji:
  • umowa zlecenia,
  • umowa o dzieło,
  • kontrakt menedżerski,
  • powołanie do pełnienia funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej.
 10. Zleceniobiorca – własny pracownik:
  • zasady oskładkowania umów z własnym pracownikiem,
  • opodatkowanie, czyli kiedy nie stosujemy skali podatkowej,
  • jak wliczać umowę zlecenia do podstawy zasiłkowej pracownika?
 11. Jak rozliczać zwolnienie lekarskie zleceniobiorcy?
  • kiedy i kto wypłaca zasiłek?
  • w jaki sposób wykazać zasiłki zleceniobiorcy w dokumentach ZUS?
  • jak obliczyć podatek od zasiłku?
 12. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.45 – 16.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119