Miejsce:
Warszawa
Kategoria
Kadry/płace
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
07.12.2021
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
07.12.2021
Wykładowca:
Pietruk Łukasz

Opłata:
460,00 zł - cena podstawowa
437,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia

Program

Wykładowca: Łukasz Pietruk – radca prawny

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Zagadnienia wstępne – kogo dotyczą regulacje, jakie działania są ujęte w przepisach
 2. Zakres Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii
 3. Inne przepisy prawa regulujące omawiane zagadnienia
 4. Kim jest sygnalista – zakres merytoryczny pojęcia
 5. Kto może zostać sygnalistą?
 6. Gwarancja poufności, gwarancja anonimowości
 7. Czerpanie z doświadczeń innych regulacji prawnych w zakresie wdrażania poufności i anonimowości
 8. Ile osób może znać dane sygnalisty? Problematyka praktyczna związana z poufnością i anonimowością
 9. Praktyczne niebezpieczeństwa związane z ujęciem danych na elektronicznych nośnikach oraz w przypadku przekazywania danych z uwzględnieniem dostępu do internetu
 10. Inne ważne praktyczne zagadnienia związane z obowiązkami względem sygnalistów.
 11. Obowiązki pracodawców związane z procedurą wdrożenia przepisów
 12. Informacje kierowane do pracowników oraz osób wykonujących pracę na podstawie innych stosunków prawnych
 13. Dokumentacja związana z systemem zgłaszania nieprawidłowości
 14. Kanały przyjmowania zgłoszeń w zakresie nieprawidłowości
 15. Wyznaczenie bezstronnej osoby
 16. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia
 17. Podejmowanie z zachowaniem należytej staranności działań następczych
 18. Podejmowanie działań następczych w odniesieniu do zgłoszeń anonimowych
 19. Wyznaczenie „rozsądnego” terminu na przekazanie informacji zwrotnych
 20. Zapewnienie zrozumiałych i łatwo dostępnych informacji
 21. Jakie elementy poza dokumentacją powinien zapewnić pracodawca?
 22. Obowiązki z zakresu RODO w kontekście omawianej tematyki
 23. Zakaz działań odwetowych, jak należy rozumieć pojęcie odwetu?
 24. Kary i środki karne
 25. Pytania i dyskusja

Dodatkowe informacje

Szkolenie stacjonarne.

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w godzinach 9.15 – 16.00.

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119