Miejsce:
online
Kategoria
Kadry/płace Prawo
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
14.01.2022
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
14.01.2022
Wykładowca:
Kędziora Jacek

Opłata:
300,00 zł - cena podstawowa
285,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Brak miejsc

Program

Wykładowca: Jacek Kędziora – specjalista ds. kadr, adwokat

Program kursu (6 godzin wykładowych):
 1. Kiedy pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy i w jakim terminie?
 2. Czy dopuszczalne jest wydanie zbiorczego świadectwa pracy dokumentującego okres zatrudnienia za podstawie kilku kolejnych umów?
 3. Czy pracownik w przypadku kontynuowania współpracy może żądać wydania świadectwa za zakończone okresy zatrudnienia?
 4. Jak uzupełniać świadectwo pracy – krok po kroku (WARSZTATY Z UZUPEŁNIANIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ŚWIADECTWA PRACY)
 5. Czy świadectwo pracy może zastąpić oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę?
 6. W której części akt osobowych należy przechowywać świadectwo pracy wydane pracownikowi, który zawarł z pracodawcą kolejny stosunek pracy?
 7. Jak wydać odpis/duplikat świadectwa pracy?
 8. Na jakich zasadach pracownik może domagać się sprostowania świadectwa pracy – ile czasu ma pracodawca na rozpoznanie wniosku pracownika?
 9. Czy pracownik może domagać się sprostowania świadectwa przez sąd pracy, jeśli nie wyczerpał procedury wewnątrzzakładowej (czyli nie skierował uprzednio wniosku o sprostowanie świadectwa do pracodawcy)?
 10. Jaką datę sporządzenia świadectwa należy wskazać w razie jego sprostowania?
 11. Czy pracodawca, który zauważył błąd, może sprostować świadectwo pracy z własnej inicjatywy – bez wniosku pracownika?
 12. Czy pracownik ma obowiązek zwrócić świadectwo pracy zawierające błędne dane?
 13. Czy zachować w aktach osobowych świadectwo pracy w wersji sprzed jego zmiany?
 14. Czy w świadectwie należy wskazać informację o wypłacie odprawy emerytalno-rentowej?
 15. Czy w przypadku rozwiązania jednej z kilku równocześnie obowiązujących umów o pracę należy zamieścić wzmiankę o trwającej nadal umowie?
 16. Jaki należy wskazać okres zatrudnienia w świadectwie pracy w przypadku sądowego przywrócenia pracownika do pracy?
 17. Czy duplikat/odpis świadectwa pracy może zawierać informacje, których zgodnie z obowiązującymi przepisami nie powinny być zamieszczane w świadectwie pracy – np. imiona rodziców?
 18. Czy pracownikowi przysługuje prawo do odszkodowania w razie niewydania lub niewydania w terminie właściwego świadectwa pracy?
 19. Czy pracownikowi przysługuje roszczenie o wydanie świadectwa pracy (co jeśli pracodawca już nie istnieje)?
 20. Czy w sytuacji rozwiązania umowy przed przystąpieniem pracownika do pracy, pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo?
 21. Jak prawidłowo oznaczyć sąd pracy właściwy do rozpoznania sprawy o sprostowanie świadectwa pracy?
 22. Czy informacja o przeniesieniu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego na kolejny okres zatrudnienia może zostać zamieszczona w świadectwie pracy?
 23. Jakie obowiązki ma pracodawca i pracownik w razie przegranego sporu związanego z rozwiązaniem stosunku pracy?
 24. Jaki wymiar etatu należy wpisać w świadectwie pracy pracownikowi, w stosunku do którego zastosowano obniżenie wymiaru czasu pracy na podstawie art. 15g tzw. ustawy covidowej?
 25. Czy pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo pracy w przypadku wygaśnięcia stosunku pracy np. śmierci pracownika (czy i komu powinien wydać ten dokument)?
 26. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 6 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu
Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119