Miejsce:
online
Kategoria
Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie (9:00-16:00)
Termin rozpoczęcia:
21.02.2024
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
21.02.2024
Wykładowca:
Sołoniewicz Kacper

Opłata:
430,00 zł - cena podstawowa
408,50 zł - cena dla członków Stowarzyszenia

Cel

Celem szkolenia jest przekrojowe omówienie zasad opodatkowania działalności prowadzonej w formie spółki komandytowej. W trakcie szkolenia zostanie przedstawiony sposób rozliczenia dochodów począwszy od opodatkowania dochodów spółki, a skończywszy na opodatkowaniu zysku wypłacanego wspólnikowi. Szkolenie obejmuje również tematykę związaną z wykorzystaniem spółki komandytowej jako formy optymalizacji podatkowej i składkowej w realiach Polskiego Ładu. Program szkolenia uwzględnia aktualne orzecznictwo organów podatkowych i sądów administracyjnych.

.

Program

Wykładowca: Kacper Sołoniewicz – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Charakterystyka spółki komandytowej na gruncie Kodeksu spółek handlowych.
  • Status spółki.
  • Proces rejestracji.
  • Zasady odpowiedzialności wspólników.
  • Zasady reprezentacji.
  • Zasady wypłaty zysków.
  • Podleganie przez wspólników ubezpieczeniom ZUS.
 2. Opodatkowanie dochodów spółki komandytowej podatkiem CIT.
  • Źródła przychodów CIT.
  • 9% CIT – zasady stosowania, wyłączenia, wątpliwości interpretacyjne.
 3. Wypłaty zysku na rzecz wspólników.
  • Zasady opodatkowania zysku wypłacanego komandytariuszom i komplementariuszom.
  • Ulga dla komplementariuszy – odliczenie podatku CIT zapłaconego przez spółkę komandytową od podatku pobieranego od zysku wypłacanego komplementariuszowi.
  • Ulga dla komandytariuszy – zwolnienie 50% przychodów.
  • Zaliczki na poczet przyszłego zysku wypłacane w trakcie roku – zasady opodatkowania.
  • Deklaracje podatkowe, które musi złożyć spółka i wspólnicy w związku z wypłatą zysku.
  • Zwolnienie dywidendy z CIT – art. 22 ust. 4 ustawy o CIT (brak obowiązku poboru i zapłaty podatku, gdy komandytariuszem jest spółka z o.o.).
 4. Alternatywne tytuły wypłat na rzecz wspólnika.
  • Wynagrodzenie komplementariusza za prowadzenie spraw spółki.
  • Umowa o pracę.
  • Wynagrodzenie prokurenta.
  • Świadczenie usług w ramach JDG wspólnika.
  • Najem prywatny na rzecz spółki.
 5. Problematyczne rozliczenie spółki komandytowej.
  • Wypłata zysków osiągniętych do końca 2020 roku – zasady opodatkowania.
  • Rozliczenie strat z lat poprzedzających objęcie spółki komandytowej podatkiem CIT
 6. Spółka komandytowa a podatek minimalny CIT.
  • Czy Spółki komandytowe zapłacą podatek minimalny?
  • Czy zmianę struktury własnościowej w celu uniknięcia obowiązku zapłaty podatku minimalnego należy zgłosić jako schemat podatkowy?
 7. Spółka komandytowa jako forma optymalizacji podatkowej i składkowej w Polskim Ładzie.
  • Ograniczenie obciążenia składką zdrowotną.
  • Czy łączne opodatkowanie zysków osiąganych w ramach spółki komandytowej (CIT + PIT) można ograniczyć do 17,29%?
  • Ucieczka od daniny solidarnościowej przy wykorzystaniu spółki komandytowej.
 8. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu
Masz konto - zaloguj się
Przypomnij hasło
Nie masz konta - wypełnij formularz Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Kod rabatowy

Deklaracja uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119