Miejsce:
Warszawa
Kategoria
Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
18.02.2022
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
18.02.2022
Wykładowca:
Tomala Grzegorz

Opłata:
470,00 zł - cena podstawowa
446,50 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Program

Wykładowca: Grzegorz Tomala – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Zasady rozliczania faktur korygujących po zmianach od 1 stycznia 2021 r.:
  • dokumentacja pozwalająca na rozliczanie faktur korygujących zmniejszających sprzedaż,
  • termin rozliczania faktur korygujących zwiększających sprzedaż,
  • rozliczenie korekt przy eksporcie i WDT
  • rozliczenie otrzymanych faktur korygujących w zakresie podatku naliczonego
  • rozliczanie korekt podatku naliczonego na podstawie dokumentów wewnętrznych.
 2. Nowe sytuacje rozliczania korekt podatku przewidziane w pakiecie SLIM VAT II od 1 października 2021 r.:
  • Korekty z tytułu importu usług i WNT
 3. Terminy odliczania podatku naliczonego przy imporcie usług oraz WNT:
  • zmiana krajowej regulacji zgodnie z orzecznictwem TSUE dotyczącym odliczania podatku od WNT i importu po trzech miesiącach od powstania obowiązku podatkowego,
  • rozszerzenie możliwości odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu usług noclegowych.
 4. Nowe terminy odliczania podatku naliczonego poprzez korektę JPK_VAT w przypadku upływu terminu na odliczenie w bieżącym JPK_VAT.
 5. Nowa możliwość rezygnacji ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży budynków/budowli w 2 lata po pierwszym zasiedleniu.
 6. Zniesienie limitu odległości dla biletów jednorazowych uznawanych za faktury.
 7. Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia VAT-26 o nabyciu samochodów
 8. Zmiany w zakresie korzystania z ulgi na złe długi
  • możliwość korekty podatku należnego w przypadku nieuregulowania należności przez podmioty niebędące podatnikami
 9. Zmiany w załączniku nr 15 do ustawy o VAT
 10. Wybrane zmiany w JPK_VAT od stycznia 2022 r.
  • nowe oznaczenia w JPK_VAT
  • nowy zakres prezentacji ulgi na złe długi w JPK_VAT.
 11. Faktury ustrukturyzowane – zmiany od 2022 r.
  • Krajowy System e-Faktur
  • definicja faktury ustrukturyzowanej
  • zasady wystawiania faktur ustrukturyzowanych
  • rozliczanie ustrukturyzowanych faktur korygujących
  • przyśpieszony zwrot podatku dla podatników wystawiających faktury ustrukturyzowane
 12. Nowy zakres stosowania kas online od 1 stycznia 2022 r. oraz zmiany w zakresie TAX FREE
 13. Zwolnienie z kas fiskalnych w 2022 r. (w miarę postępu prac legislacyjnych)
 14. Odpowiedzi na pytania Uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie stacjonarne.

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w godzinach 9.15 – 16.00.

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119