Miejsce:
online
Kategoria
Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
27.05.2021
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
27.05.2021
Wykładowca:
Deresz Agnieszka

Opłata:
240,00 zł - cena podstawowa
228,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Program

Wykładowca: Agnieszka Deresz – specjalista ds. podatków

Program kursu (6 godzin wykładowych):

 1. Podatki dochodowe
 • Samochody nabyte na własność – amortyzacja z uwzględnieniem limitu kosztów
 • Ubezpieczenie samochodu osobowego jako koszt podatkowy
 • Leasing operacyjny i finansowy samochodów – definicje, zasady rozliczenia, różnice
 • Limit kosztów dla samochodów leasingowanych oraz wynajmowanych – zasada wyliczenia wartości czynszu, która może być kosztem uzyskania przychodu
 • Najem krótkoterminowy oraz długoterminowy – różnica w rozliczeniu
 • Koszty związane z eksploatacją pojazdów – limit 75% kosztów, czynsz najmu jako koszt eksploatacyjny
 • Samochód niestanowiący składnika majątku firmy wykorzystywany w działalności gospodarczej (w tym w szczególności wynajem samochodu, samochód prywatny pracownika, samochód małżonka przedsiębiorcy)
 • Zasady rozliczania tzw. „kilometrówki”
 • Przychód pracownika i osób innych niż pracownicy z tytułu wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych
 • Samochody zastępcze w kosztach uzyskania przychodu
 • Rozliczenie podróży służbowych odbywanych przez pracownika samochodem prywatnym
 • Używanie przez przedsiębiorcę prywatnego samochodu dla celów prowadzonej działalności gospodarczej – zasady rozliczenia i limit 20%, do którego można uznać koszty uzyskania przychodu
 • Sprzedaż samochodu przez przedsiębiorcę – skutki podatkowe
 1. Podatek VAT
 • Odliczenie podatku VAT od wydatków związanych z samochodami
 • Pełne prawo do odliczenia oraz związane z tym obowiązki ewidencyjne
 • Ograniczone prawo do odliczenia przy tzw. użytku mieszanym
 • Korekta podatku naliczonego w związku ze zmianą sposobu wykorzystywania samochodu (w tym w związku z jego sprzedażą) – przykłady praktyczne
 • Nieodpłatne udostępnienie samochodu służbowego pracownikowi – skutki w VAT
 • Wykup samochodu z leasingu do majątku prywatnego – skutki na gruncie VAT
 • Sprzedaż samochodu przez przedsiębiorcę – skutki podatkowe
 1. Rozliczenia samochodów osobowych w świetle aktualnego orzecznictwa
 • stanowisko Ministerstwa Finansów w związku z nowelizacją przepisów o podatkach dochodowych, które weszły w życie od 1 stycznia 2019 roku zawarte w Objaśnieniach z kwietnia 2020 roku.
 • rozliczenia samochodów osobowych w świetle aktualnych interpretacji indywidualnych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 6 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119