Miejsce:
online
Kategoria
Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
15.06.2022
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
15.06.2022
Wykładowca:
Gniłka Aleksander

Opłata:
400,00 zł - cena podstawowa
380,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Program

Wykładowca: Aleksander Gniłka – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Prawne regulacje podróży służbowych.
 2. Definicja podróży służbowej wynikająca z KP oraz innych przepisów szczególnych (kierowcy).
 3. Zmiany w definicji podróży służbowych kierowców.
 4. Miejsce świadczenia pracy a podróże służbowe.
 5. Podróż służbowa a oddelegowanie (zagadnienie długotrwałych podróży służbowych).
 6. Podróż służbowa a jazdy lokalne.
 7. Zasady prowadzenia dokumentacji związanej z podróżą służbową.
 8. Miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej
 9. Czas trwania podróży służbowej i przerwy w podróży służbowej.
 10. Świadczenia przysługujące pracownikowi z tytułu podróży służbowej
 11. Dokumentowanie wydatków poniesionych w związku z podróżą służbową.
 12. Rozliczanie podróży służbowych
 13. Podróże osób nie będących pracownikami
 14. Świadczenia z tytułu podróży służbowych w podatku dochodowym.
 15. Świadczenia z tytułu podróży służbowych w ubezpieczeniach społecznych.
 16. Służbowy i prywatny samochód a podróż służbowa oraz konsekwencje podatkowe dla pracodawcy z uwzględnieniem ograniczeń obowiązujących od 2019r.
 17. Wydatki poniesione przez pracowników w ramach podróży – ich uznanie i prawidłowa księgowo podatkowa klasyfikacja.
 18. Podatek u źródła a podróże służbowe
 19. Prawidłowa dokumentacja i ewidencja księgowa.
 20. Przykłady rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych.
 21. Podróż służbowa łączona: krajowa i zagraniczna – przykłady rozliczeń.
 22. Podróż służbowa a oddelegowanie.
 23. Opłaty miejscowe w kontekście wydatków związanych z podróżami służbowymi.
 24. Zróżnicowanie wysokości wypłacanych diet z tytułu podróży służbowych.
 25. Podsumowanie, dyskusja, pytania.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119