Miejsce:
online
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie (9:00-16:00)
Termin rozpoczęcia:
30.09.2024
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
30.09.2024
Wykładowca:
Gajewska Agnieszka

Opłata:
320,00
304,00 zł - cena dla członków
Zapisz się

Program

Wykładowcy: Agnieszka Gajewska – biegły rewident

Program kursu (8 godzin wykładowych):

Obligatoryjne doskonalenie zawodowe biegłych rewidentów, prowadzone według tematyki ustalonej przez KRBR na 2024 rok i uzyskanej zgody Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Cena w PLN od jednej osoby (brutto): 320,00; rabat w wysokości 5% od ceny szkoleń dla członków zwyczajnych, członków zwyczajnych – dyplomowanych księgowych oraz pracowników członków wspierających pod warunkiem, że mają opłacone składki członkowskie za 2024 rok.

 

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje:

  • w przypadku szkoleń stacjonarnych: udział w kursie, materiały szkoleniowe w wersji papierowej zatwierdzone przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów, serwis kawowy, lunch,
  • w przypadku szkoleń online tzn. z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość: udział w kursie (dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams),  materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (lub papierowej) zatwierdzone przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów; minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników zebrania: procesor dwurdzeniowy 2GHz, 4 GB pamięci RAM, system operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS3, połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps), głośniki/kamera/mikrofon

Szkolenie on-line.

Zapisz się

Masz konto - zaloguj się
Przypomnij hasło
Nie masz konta - wypełnij formularz Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Kod rabatowy

Deklaracja uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119