Miejsce:
online / Warszawa
Kategoria
Inne
Typ:
Szkolenie
Tryb:
stacjonarne / online
Termin rozpoczęcia:
28.06.2022
Godzina rozpoczęcia:
10:00
Koniec zapisów:
28.06.2022
Wykładowca:
Przyszło Artur

Opłata – zajęcia w trybie stacjonarnym:
300,00 zł - cena podstawowa
270,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Opłata – zajęcia w trybie on-line:
300,00 zł - cena podstawowa
270,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Program

Wykładowca: Artur Przyszło specjalista z zakresu rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych

Program kursu (6 godzin wykładowych):

 1. 34a ust. 1 i 2 – rejestr umów – teleinformatyczny system prowadzony przez Ministra Finansów. Charakterystyka obszaru i zakresu danych umieszczanych w rejestrze.
 2. 34a ust. 3 – umowy które mogą podlegać udostępnieniu na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
 3. 34a ust. 4 – umowy których się nie zamieszcza w rejestrze – zawartych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. – prawo zamówień publicznych.
 4. Graniczna kwota warunkująca zamieszczanie informacje w rejestrze.
 5. Rejestr umów, a zaangażowanie wydatków roku bieżącego i lat następnych – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
 6. Rejestr faktur, a zaciąganie zobowiązań – § 23 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.
 7. Studium przypadku w zakresie informacji o umowach zawartych w formie pisemnej, dokumentowej, elektronicznej albo innej formie szczególnej, których wartość przedmiotu przekracza 500 zł zamieszczanych w rejestrze.
 8. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie hybrydowe
Udział możliwy w formie stacjonarnej lub on-line.
Wybór formy szkolenia w chwili zapisu.

Szkolenie stacjonarne.
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału SKwP w Ciechanowie, ul. Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 w godzinach: 10:00 – 15:15

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu on-line wymaga wcześniejszej opłaty.
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 6 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Forma uczestnictwa
Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119