Miejsce:
online
Kategoria
Szkolenia "Polski Ład" Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
13.06.2022
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
13.06.2022
Wykładowca:
Sołoniewicz Kacper

Opłata:
400,00 zł - cena podstawowa
380,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Program

Wykładowca: Kacper Sołoniewicz – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Dlaczego nie należy bać się schematów podatkowych?
  • Dlaczego wprowadzono przepisy o schematach podatkowych?
  • Co zamierza osiągnąć Ministerstwo Finansów dzięki schematom podatkowym?
  • Co czeka podatnika/księgowego, który zgłosi schemat podatkowy?
  • Czy korzystanie z usług doradcy podatkowego/radcy prawnego oznacza, że podatnik musi zgłaszać schematy podatkowe?
 2. Kto jest kim?
  • Promotor
  • Korzystający
  • Wspomagający
 3. Procedury wewnętrzne
  • Kiedy podatnik powinien wdrożyć procedury wewnętrzne dot. raportowania schematów podatkowych?
  • Co powinny zawierać procedury wewnętrzne?
  • Sankcje finansowe za brak wdrożenia procedur (nawet do 10 mln zł).
  • W jaki sposób wdrażać i stosować procedury, aby uniknąć sankcji?
  • Czy podatnik, który nie raportuje schematów podatkowych powinien wdrożyć procedury wewnętrzne.
 4. Co jest schematem podatkowym?
  • Jakie są przesłanki pozwalające na ustalenie czy działania podejmowane przez podatnika są schematem podatkowym?
  • W jakim terminie podatnik/księgowy powinni zgłosić schemat podatkowy?
  • W jaki sposób należy zgłaszać schemat podatkowy?
  • Kto może reprezentować podatnika w trakcie raportowania schematów podatkowych?
 5. Potencjalne schematy podatkowe, które powinien zaraportować księgowy:
  • Restrukturyzacje spółek.
  • Leasing i leasing zwrotny.
  • Zbycie przedsiębiorstwa lub ZCP.
  • Samozatrudnienie.
  • Umowy o dzieło z 50% K.U.P.
  • Zmiana wysokości stawek amortyzacyjnych.
  • Korzystanie z ulg i preferencji podatkowych.
  • Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy.
 6. Kwalifikowany korzystający
  • Dlaczego status kwalifikowanego korzystającego jest kluczowy dla obowiązku raportowania schematów podatkowych?
  • W jaki sposób ustalić czy podatnik jest kwalifikowanym korzystającym?
  • Czy podatnik, który nie jest kwalifikowanym korzystającym musi raportować schematy podatkowe i wdrażać procedury wewnętrzne?
 7. Księgowy – wspomagający czy promotor?
  • Identyfikacja księgowego jako podmiotu zobowiązanego do raportowania schematów podatkowych.
  • Czy księgowy może być promotorem?
  • Kiedy księgowy występuje jako wspomagający?
 8. Sankcje w przypadku niedopełnienia obowiązku raportowania.
  • Sankcje administracyjne za brak procedur wewnętrznych (nawet do 10 mln. zł).
  • Sankcje karnoskarbowe dla osób reprezentujących podatnika (nawet do 28 mln. zł).
  • W jaki sposób zabezpieczyć się przed sankcjami?
 9. Czynności, które księgowy powinien podjąć, aby nie narazić się na odpowiedzialność z tytułu niedopełnienia obowiązku raportowania.
 10. Zawieszenie terminów do raportowania schematów podatkowych w związku z Covid-19.
  • Zasady zawieszenia obowiązku raportowania schematów podatkowych na czas trwania pandemii Covid-19.
  • Czy stan epidemii zawiesza obowiązek wdrożenia procedury wewnętrznych?
 11. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119