Miejsce:
online / Warszawa
Kategoria
Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
stacjonarne / online
Termin rozpoczęcia:
30.06.2022
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
30.06.2022
Wykładowca:
Pieprzyk Luiza

Opłata – zajęcia w trybie stacjonarnym:
420,00 zł - cena podstawowa
399,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Opłata – zajęcia w trybie on-line:
420,00 zł - cena podstawowa
399,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Program

WykładowcaLuiza Pieprzyk – specjalista ds. podatków

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. FAKTURA KORYGUJĄCA – kiedy należy ją wystawić a kiedy nie wolno – Zasady 2022 r./2023r.
  • Okoliczności i powody pojawienia się korekty
  • Jak technicznie skorygować sprzedaż i jakiego dokumentu użyć?
  • Kiedy należy wystawić fakturę korygującą?
  • Podział korekt – zmniejszające, zwiększające, powody korekty, sposób korygowania, rozliczenia itp.
  • Anulacja czy korekta – fundamentalne zasady i różnice
  • Wpływająca i niewpływająca na obrót podlegająca rozliczeniu i księgowaniu
  • Jakich dokumentów nie używać do korekty transakcji?
  • Jakich transakcji nie dokumentuje się faktura korygującą?
  • KAZUSY – przykładowe sytuacje z życia podatnika
 2. Faktura korygująca a nota korygująca – zasady i obowiązki podatnika
  • Faktura korygująca a nota korygująca czyli kiedy wystawić korektę faktury, a kiedy notę korygującą?
  • Czym różni się nota korygująca od faktury korygującej?
  • Kto wystawia fakturę a kto notę?
  • Co powinna zawierać nota korygująca?
  • Ilość egzemplarzy, terminy wystawiania
  • POPRAWIANIE BŁĘDÓW: korektżycia ą czy notą – praktyka z podatnika
  • Błędny termin płatności na fakturze – jak poprawić?
  • Jak akceptować notę korygująca?
  • Jak poprawiać wg nowych zasad w KSeF?
 3. KOREKTA VAT – Jak ustalać termin rozliczenia faktury korygującej?
  • Jak regulują terminy wystawienia faktury korygującej przepisy VAT
  • Jakich danych potrzebuje księgowy do rozliczenia faktury korygującej?
  • Jakich danych powinien dostarczyć dział handlowy?
 4. Jakie dane należy obowiązkowo wskazać na fakturze korygującej – przepisy i praktyka
  • Dane do końca 2021 r. a dane na korekcie po nowelizacji przepisów
  • Jakie ważne dane zawiera korekta w 2022 r.? – punkt widzenia podatkowy i handlowy
  • Czy brak pewnych danych może utrudniać rozliczenie i relacje z klientem?
 5. KOREKTA VAT – uzgodnienie i spełnienie warunków korekty NOWE, TRUDNE OBOWIĄZKI
  • Potwierdzenie odbioru faktury korygującej – nowe zasady od 2022 r.
  • Nowe: uzgodnienie warunków korekty
  • Spełnienie uzgodnionych warunków obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy tych towarów lub świadczenia tych usług;
  • WARUNEK: posiadania dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunków obniżenia podstawy opodatkowania
  • Rekomendacje Ministerstwa Finansów – uzgodnienia i objaśnienia do korekt
  • REKOMENDACJE – jakie sposoby uzgodnienia/spełnienia warto rozważyć a jakich absolutnie unikać?
 6. FAKTURA KORYGUJĄCA IN PLUS – zasady rozliczania podatkowo i handlowo
  • Faktura korygująca in plus u nabywcy – ustawowe regulacje związane z rozliczeniem faktur korygujących po stronie nabywcy
  • Faktura korygująca in plus u sprzedawcy – ustawowe regulacje związane z rozliczeniem faktur korygujących po stronie sprzedawcy
  • Zasady rozliczania związane z: przyczyną i powodem korekty
  • PRAKTYKA I PROBLEMY PODATNIKA – przydatne kazusy
 7. FAKTURA KORYGUJĄCA IN MINUS – zasady rozliczania podatkowo i handlowo u sprzedawcy
  • Zasady dotyczące ujmowania korekt zmniejszających podstawę opodatkowania oraz podatek należny – zasady obecnie obowiązujące i nowe w KSeF
  • Zasady obniżenia podstawy opodatkowania lub podatku należnego – warunki spełnienia
  • Regulacje w zakresie korekt in minus w praktyce podatnika
  • UZGODNIENIE I SPEŁNIENIE WARUNKÓW – jak spełnić i kto za to odpowiada?
  • Wyjątki od reguły – brak warunku posiadania ww. dokumentacji
  • PRZYKŁADY praktyczne – odpowiadamy na trudne pytania
 8. Faktura korygująca in minus po stronie nabywcy
  • Nowelizacja przepisów i nowe, trudne rozwiązania – REWOLUCJA DLA KSIĘGOWYCH
  • Zasady dotyczące ujmowania faktur korygujących – nowe zasady dla nabywców
  • Moment otrzymania faktury korygującej a moment rozliczenia w VAT
  • Ostrzeżenia Ministerstwa Finansów – rozliczanie korekt w podatku naliczonym
  • Najczęściej popełniane błędy – instrukcje dla podatnika
 9. Zbiorcza faktura korygująca – trudności w sporządzaniu i rozliczaniu
  • Okoliczności i zasady wystawiania – wady i zalety
  • Elementy, które musi zawierać zbiorcza korekt
  • Ważne zmiany w 2022 r.
 10. PRAKTYKA PODATNIKA (przykłady) – Jak rozliczyć korektę faktury korygującej w przypadku:
  • Rabatu, upustu· Skonta· Zwrotu towarów· Obniżki ceny· Zwrotu zaliczki
 11. Rozwiązujemy trudne przypadki – korygować, anulować?:
  • Faktura otrzymana po terminie
  • Otrzymanie faktury wystawionej przedwcześnie
  • Błąd w danych nabywcy
  • Błędna wysokość podatku VAT
  • Błędny termin płatności
  • Faktura od podmiotu nieistniejącego
  • Brak zapłaty za fakturę
  • Błędny w: nazwach, adresach, numerach identyfikacji podatkowej itp.
 12. KOREKTA faktury ustrukturyzowanej w KSeF – NOWE OBOWIĄZKI
 13. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie hybrydowe
Udział możliwy w formie stacjonarnej lub on-line.
Wybór formy szkolenia w chwili zapisu.

Szkolenie stacjonarne.
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału SKwP w Siedlcach, ul. Świętojańska 7 w godzinach: 9:00 – 16:00.

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu on-line wymaga wcześniejszej opłaty.
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Forma uczestnictwa
Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119