Miejsce:
online
Kategoria
Kadry/płace
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
11.12.2023
Godzina rozpoczęcia:
10:00
Koniec zapisów:
11.12.2023
Wykładowca:
Młynarska-Wełpa Elżbieta

Opłata:
215,00 zł - cena podstawowa
204,25 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Cel

Adresat: Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za prawidłowe naliczanie płac. Osoby, które zajmują się na co dzień obowiązkami płacowymi będą mogły ugruntować swoją wiedzę dotyczącą naliczania wynagrodzeń z uwzględnieniem limitów i odniesień do przepisów podatkowych przy naliczaniu składek.

Cel: Analiza schematów wyliczania podstaw składek i naliczania zaliczki na podatek po przekroczeniu rocznego ograniczenia tzw. „30-krotności” oraz progu podatkowego przy jednej lub kilku listach płac w miesiącu. Na przykładach zaprezentowane zostaną najczęściej występujące przypadki obniżenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek. Uwzględnienie ciekawych stanowisk urzędowych i orzecznictwa sądowego w bieżącym wyjaśnianiu poszczególnych zagadnień to ważny element tych zajęć.

Korzyści: Praktyczny charakter szkolenia pozwala uczestnikom uporządkować posiądą wiedzę z zakresu naliczania wynagrodzeń w różnych sytuacjach z uwzględnieniem nieobecności pracowniczych i zdarzeń związanych z uprawnieniami rodzicielskimi i nowymi absencjami obowiązującymi w pracy. Zagadnienia wyjaśnione zostaną w przystępny sposób. Przykłady z życia wzięte oraz rady dotyczące sposobów uniknięcia błędów to tylko część korzyści, jakie towarzyszą udziałowi w tym szkoleniu.

Forma zajęć: wykład trenera, studia przykładów, analiza orzecznictwa, ćwiczenia, dyskusja i wymiana doświadczeń oraz sesja odpowiedzi na pytania uczestników zadawane na bieżąco oraz na podsumowanie zajęć po zrealizowaniu programu.

Program

Wykładowca: Elżbieta Młynarska-Wełpa – specjalista w zakresie płac i kadr

Program kursu (4 godziny wykładowe):
 1. Limit rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w praktyce a oświadczenia ubezpieczonego.
 2. Skala podatkowa czyli jak rozróżnić przychód od dochodu i podstawy opodatkowania.
 3. Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek – najczęściej występujące przypadki.
 4. Kilka list płac w danym miesiącu a naliczenia płacowe uwzględniające limity zwolnień składkowo-podatkowych, podstawę opodatkowania narastająco, roczne przekroczenie podstawy składek emerytalno-rentowych oraz ograniczenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek.
 5. Kartoteka zarobkowa zwierciadłem płacowca – czyli wizualizacja na przykładach wyliczeń dotyczących przekroczeń 30-krotności i skali podatkowej w trakcie miesiąca.
 6. Sesja odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu on-line wymaga wcześniejszej opłaty.
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 4 godziny wykładowe i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 10.00 – 11.30
 • Sesja video II 11.45 – 13.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu

Zapisz się

Masz konto - zaloguj się
Przypomnij hasło
Nie masz konta - wypełnij formularz Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Kod rabatowy

Deklaracja uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119