Miejsce:
online
Kategoria
Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
17.05.2021
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
17.05.2021
Wykładowca:
Lech (Pożarowska) Aneta

Opłata:
380,00 zł - cena podstawowa
361,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Brak miejsc

Program

Wykładowca: Aneta Lech – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. SLIM VAT zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. – prawdziwe uproszczenie, czy powstanie nowych problemów?
  1. faktury korygujące „in minus” i „in plus” po nowelizacji
  2. co to jest „dokumentacja uzgodniona z nabywcą określająca warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej”?
  3. kiedy księgowanie faktur korygujących będzie się odbywało pod datą wystawienia faktury korygującej, a kiedy nie – analiza przypadków
  4. co oznaczają wprowadzone zamiany dla nabywców otrzymujących faktury korygujące „in minus” i czy będą one wymagały korekty poprzednich okresów rozliczeniowych?
  5. ułatwienia dla eksporterów – wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów.
  6. wspólne kursy wymiany walut – dodanie opcjonalnego dla podatników rozwiązania o możliwości stosowania do określenia podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej przeliczania na złote zgodnie z zasadami przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym. Czy to uproszczenie?
  7. wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego
  8. wprowadzenie możliwości odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych w ściśle określonych sytuacjach
  9. podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty małej wartości
 2. Ewidencjonowanie i raportowanie podatku VAT w formie JPK_V7:
  1. kluczowe aspekty raportowania sprzedaży (chronologia wpisów, prezentacja NIP nabywcy)
  2. raportowanie typów dokumentów RO-WEW-FP
  3. raportowanie kodów GTU
  4. raportowanie kodów procedur
  5. raportowania zakupów
 3. Zmiany w raportowaniu JPK_V7 oraz problematyka po nowelizacji JPK_V7 – uwaga część zmian będzie obowiązywało już od kwietnia br!
  1. doprecyzowanie w oznaczaniu kodów GTU (01 – alkohol, 02, 03 – oleje opałowe, 07- części samochodowe, 09 – wyroby medyczne, 10 – nieruchomości, 12- usługi niematerialne),
  2. zmiany w zakresie raportowania faktur uproszczonych (FP)
  3. zmiany polegające na możliwości zbiorczego raportowania niektórych dokumentów
  4. zmiany w raportowaniu mechanizmu podzielonej płatności (MPP)
  5. zmiany w raportowaniu transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi (TP)
  6. korekty podatku naliczonego (WEW)
 4. Mechanizm podzielonej płatności w 2021r. z uwzględnieniem wprowadzonych zmian
  1. obowiązkowy a dobrowolny MPP – warunki i obowiązek stosowania
  2. wartość faktury czy wartość transakcji dla obowiązkowego MPP?
  3. Faktury zaliczkowe i faktury korygujące – jak rozliczać i jak oznaczać na potrzeby MPP?
  4. potrącenia i kompensaty a MPP
  5. kiedy oznaczać transakcje kodem MPP w JPK_V7
 5. VAT w obrocie zagranicznym:
  1. poprawne rozliczanie WDT, w tym rola nr VAT i informacji podsumowującej
  2. dokumenty niezbędne przy WDT w świetle objaśnień MF
  3. prawidłowe ujęcie obowiązku podatkowego, w tym rozliczanie zaliczek
  4. transakcje wewnątrzwspólnotowe a JPK
  5. Brexit – jak wyglądają rozliczenia z podmiotami ze Zjednoczonego Królestwa a jak z Irlandią Północną?
  6. e-commerce – zmiany w rozliczaniu transakcji B 2 C – od 1 lipca 2021r.
 6. E-faktura i Krajowy System elektronicznego Fakturowania (KSeF) – od 1.10.2021:
  1. co to jest ustrukturyzowana faktura i czym się różni od faktury elektronicznej
  2. jak będziemy wystawiać e-faktury?
  3. jak będziemy wysyłać e-faktury?
  4. etapy wdrażania e-faktur i warunki ich stosowania
  5. korzyści ze stosowania e-faktur.
 7. SLIM VAT II – od 1.10.2021 r.
  1. rezygnacja z konieczności rozliczenia podatku należnego z tytułu importu usług w terminie 3 miesięcy,
  2. dostosowanie przepisów ustawy o VAT do orzeczenia TSUE w sprawie ulgi na złe długi,
  3. łatwiejszy wybór opcji opodatkowania w obrocie nieruchomościami,
  4. dalsze zmiany dotyczące fakturowania, w tym w zakresie faktur korygujących, zmiany zakresie odliczenia VAT naliczonego,
  5. wydłużenie terminu na złożenie informacji VAT-26)
 8. Pytania i problemy uczestników szkolenia

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.45 – 16.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu
Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119