Miejsce:
online
Kategoria
Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
27.10.2021
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
27.10.2021
Wykładowca:
Lech (Pożarowska) Aneta

Opłata:
380,00 zł - cena podstawowa
361,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Zapisz się

Program

Wykładowca: Aneta Lech – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. SLIM VAT zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. – kłopoty z fakturami korygującymi
  • faktury korygujące „in minus” i „in plus” po nowelizacji jak sobie zorganizować pracę, żeby nie zwariować
  • co to jest „dokumentacja uzgodniona z nabywcą określająca warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej” i kiedy jest ona naprawdę niezbędna
  • kiedy księgowanie faktur korygujących będzie się odbywało pod datą wystawienia faktury korygującej, a kiedy nie – analiza przypadków
  • co oznaczają wprowadzone zamiany dla nabywców otrzymujących faktury korygujące „in minus”, kiedy wymagają one korekty poprzednich okresów rozliczeniowych i jak tej korekcie zapobiegać
 2. Zmiany w raportowaniu JPK_V7 oraz problematyka po nowelizacji JPK_V7 – zmiany obowiązujące od 1 lipca 2021 oraz od 1 stycznia 2022
  • doprecyzowanie w oznaczaniu kodów GTU (01 – alkohol, 02, 03 – oleje opałowe, 07- części samochodowe, 09 – wyroby medyczne, 10 – nieruchomości, 12- usługi niematerialne),
  • zmiany w zakresie raportowania faktur uproszczonych (FP)
  • zmiany polegające na możliwości zbiorczego raportowania niektórych dokumentów
  • korekty podatku naliczonego (WEW)
  • zmiany w raportowaniu transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi (TP)
  • zmiany w raportowaniu mechanizmu podzielonej płatności (MPP)
  • nowe kody i oznaczenia związane z pakietem e-commerce
  • dodatkowe obowiązki wynikające z raportowania ulgi na złe długi
 3. E-commerce
  • zmiany w opodatkowaniu e-commerce od dnia 1 lipca 2021r.
  • Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO)
  • rozszerzenie stosowania procedury uproszczonej MOSS – stworzenie OSS (One Stop Shop).
  • sprzedaż na odległość towarów importowanych – IOSS (Importowy One Stop Shop).
  • zmiany dotyczące importu towarów o niskiej wartości.
  • procedury rejestracji, nowe deklaracje, nowe zasady stosowania kursów walut, nowe zasady prowadzenie ewidencji
 4. SLIM VAT II – od 1.10.2021 r.
  • transakcje łańcuchowe w eksporcie
  • rezygnacja z konieczności rozliczenia podatku należnego z tytułu importu usług w tzw. szyku rozwartym (po terminie 3 miesięcy) – konsekwencja przełomowego wyroku TSUE z 18.03.2021 r. w sprawie C-895/19
  • dostosowanie przepisów ustawy o VAT do orzeczenia TSUE w sprawie ulgi na złe długi,
  • łatwiejszy wybór opcji opodatkowania w obrocie nieruchomościami,
  • wydłużenie terminu na złożenie informacji VAT-26)
  • wydłużenie terminu na złożenie VAT-26
  • zmiany zakresie odliczenia VAT naliczonego,
  • zmiany w funkcjonowaniu rachunku VAT
 5. E-faktura i Krajowy System elektronicznego Fakturowania (KSeF) – od 1.01.2022:
  • co to jest ustrukturyzowana faktura i czym się różni od faktury elektronicznej
  • jak będziemy wystawiać e-faktury?
  • jak będziemy wysyłać e-faktury?
  • etapy wdrażania e-faktur i warunki ich stosowania
  • korzyści ze stosowania e-faktur.
 6. Polski Ład – zmiany w podatku VAT:
  • możliwość wspólnego rozliczania się z VAT przez Grupę
  • opcja opodatkowania podatkiem VAT usług finansowych
  • zmiany w WIS
  • porozumienie inwestycyjne – nowy instrument służący zapewnieniu inwestorowi pewności wykładni przepisów prawa podatkowego w zakresie skutków podatkowych planowanej inwestycji
  • nabycie sprawdzające – zasady i konsekwencje
  • możliwość informowania podatników przez Szefa KAS o ryzyku uczestniczenia w karuzelach podatkowych
 7. Pytania i problemy uczestników szkolenia

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.45 – 16.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119