Miejsce:
Warszawa
Kategoria
Inne
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
26.02.2022
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
26.02.2022
Wykładowca:
Rumszus Bożenna

Opłata:
350,00 zł - cena podstawowa
290,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
320,00 zł - cena dla osób kontynuujących naukę po kursach długich
Zapisz się

Program

Wykładowca: Bożenna Rumszus – specjalista z zakresu programu PŁATNIK

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Konfiguracja programu – wybrane zagadnienia:
  • aktualizacja wersji (komponentów) programu poprzez łączenie z ZUS,
  • ustawienia bazy danych,
  • rejestracja pracy systemu, nadawanie uprawnień użytkownikom.
 2. Obsługa płatnika wielooddziałowego:
  • rejestracja danych (dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe) w oddziałach,
  • przekazywanie danych do centrali (agregacja danych),
  • symulacja przekazu danych z centrali do ZUS,
  • raportowanie wysyłki danych do ZUS z uwzględnieniem podziału na oddziały.
 3. Przenoszenie danych z dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do arkusza EXCEL.
 4. Przeglądanie i aktualizacja danych o ubezpieczonych:
  • zasilanie rejestru ubezpieczonych danymi z pliku zew.,
  • przenoszenie danych o ubezpieczonych pomiędzy różnymi płatnikami.
 5. Obsługa składek na Fundusz Emerytur Pomostowych:
  • rejestracja czasu pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze (dokument ZUS ZSWA),
  • rozliczenie składek na FEP,
  • przekazywanie do ZUS dokumentu ZUS ZSWA w trakcie roku i po jego zakończeniu.
 6. Wybrane operacje na dokumentach zgłoszeniowych i rozliczeniowych:
  • korzystanie ze schematu wyliczania w raportach imiennych z kilkoma równorzędnymi schematami finansowania składek, m.in. wyliczeń kwot składek dla kodu tytułu ubezpieczenia: 3000 XX,
  • zasilenie inicjalne a import danych – różnice.
 7. Dokumentacja zgłoszeniowa i rozliczeniowa – wybrane przypadki:
  • zleceniobiorca zatrudniony równocześnie na kilka umów zleceń,
  • zleceniobiorca przebywający na urlopie macierzyńskim lub zwolnieniu lekarskim,
  • pracownik młodociany,
  • pracownik pobierający zasiłek macierzyński podwyższony do kwoty świadczenia rodzicielskiego,
  • pracownik oddelegowany za granicę,
  • wypłata zasiłku chorobowego/opiekuńczego/macierzyńskiego po ustaniu zatrudnienia,
  • kontrakt menedżerski,
  • przedsiębiorca prowadzący jednocześnie kilka działalności pozarolniczych,
  • wspólnik spółki jawnej, wspólnik spółki komandytowej.
 8. Zasady uzupełniania i przekazywania do ZUS miesięcznych raportów ZUS RPA:
  • kiedy należy złożyć raport i co jest w nim wykazywane,
  • rejestracja i sposób wyliczenia wybranych składników wynagrodzeń
 9. Rejestracja danych w dokumentach ZUS OSW i ZUS RIA:
  • kto z płatników składek składa do ZUS dokumenty: ZUS OSW i ZUS RIA,
  • za kogo płatnicy składek uzupełniają dane na formularzu ZUS RIA.
 10. Korekta nieprawidłowości / zmiana danych zgłoszeniowych płatnika składek.
 11. Korekta / zmiana danych w dokumentach zgłoszeniowych ubezpieczonego:
  • korekta / zmiana danych ewidencyjnych i adresowych ubezpieczonego,
  • korekta kodu tytułu ubezpieczenia,
  • korekta daty powstania obowiązku ubezpieczenia,
  • korekta zakresu ubezpieczeń,
  • korekta zarejestrowania / wyrejestrowania członka rodziny,
  • zastosowanie formularza ZUS KOA.
 12. Korekta dokumentów rozliczeniowych na podstawie kompletów rozliczeniowych pobranych z ZUS:
  • dopisanie/ wycofanie pozycji na raporcie składkowym,
  • korekta kodu tytułu ubezpieczenia,
  • korekta schematu podlegania ubezpieczeniom („przeniesienie” rozliczenia z raportu ZUS RZA na raport ZUS RCA),
  • korekta okresu przerwy w opłacaniu składek,
  • zmiana kwalifikacji zasiłku chorobowego na zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego.
 13. Archiwizacja danych z poziomu programu PŁATNIK ZUS.
 14. Praca z wieloma bazami danych
  • zmiana bazy danych,
  • przeniesienie danych wybranego płatnika z bazy do bazy,
  • migracja bazy danych.

Dodatkowe informacje

Szkolenie stacjonarne.

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy.
Zajęcia odbywać się będą w godzinach 9.15 – 16.00.

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Kontynuuję naukę i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Pozostałe terminy tego szkolenia

zobacz +
Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119